Robotska terapija

Voditeljica djelatnosti

Dr. sc. Ivana Kern, dr. med.

adresa: Zelengaj 37

 

Robotska terapija je visoko intenzitetan, ponavljajući, zadatku specifičan, interaktivni tretman oslabljenog uda (ruke ili noge) uz pomoć robota koji osigurava objektivno i pouzdano praćenje napretka djetetova poboljšanja. Radeći na robotu dijete gledajući u monitor igra igricu te rješava zadatke svojom oslabljenom rukom ili nogama koje postaju sastavni dio robota. Naglasak je na velikom broju ponavljanja funkcionalnih, pravilnih pokreta koji jačaju snagu mišića, podsjećaju dijete da i slabija ruka ili noga ima jednakovrijedno mjesto u tijelu, a rješavanjem pustolovnih zadataka (koje im robot progresivno otežava tijekom rada) razvijaju nove neuronske putove dječjeg mozga.

 

Studeni 2019. Rehabilitacijski robotski uređaj za ruku

Na početku, imali smo priliku nabaviti prvi robot - Armeo Spring®, namijenjen neurorehabilitaciji ruke, zahvaljujući donaciji PBZ Carda kroz projekt "Činim dobro svaki dan".

Armeo Spring® robotski je uređaj koji daje mogućnost vježbanja desne i lijeve ruke, a sastoji se od robotske ruke koja pruža potporu nadlaktici, podlaktici i šaci. Kontrolirani pokreti koje vježbamo Armeom® su oni iz ramena, lakta, ručnog zgloba uz pokret jačanja stiska šake. Važno je pravilno pozicionirati pacijenta u sjedećem položaju prilikom rada na robotu. Individualiziranim pristupom odabire se redosljed jačanja mišićnih skupina koristeći široku paletu igara. 

 

 

Travanj 2021. Rehabilitacijski robotski uređaj za šaku

Amadeo® je robotski uređaj za rehabilitaciju šake. Terapija može biti aktivna, pasivna ili potpomognuta, a prilagođava se individualnim potrebama svakog pacijenta. Prije kreiranja terapije procjenjuje se spastičnost, opseg pokreta, snaga mišića i tonus svih prstiju šake. Sam uređaj sastoji se od sučelja, ima dvije veličine ortoza, robotskih nastavaka u koje se postavljaju podlaktice s ručnim zglobovima te prianjajućih magneta za jagodice prstiju. Stručni tim procjenom određuje hoće li se terapija osnivati na povećanju opsega pokretljivosti, povećanju mišićne snage, smanjenju tonusa same šake s ciljem postizanja što bolje fine motorike i funkcionalnosti šake. Širokom paletom igara postiže se željeni pokret prstiju.

 

 

Srpanj 2021. Rehabilitacijski robotski uređaj za trening hodanja

Lokomat® je nabavljen europskim sredstvima dodjeljenima Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu preko Znanstvenog centra izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost Neuro (ZCI Neuro) s voditeljem prof.dr.sc. Milošom Judašom na prijedlog akademika Ivice Kostovića, a za potrebe istraživačke skupine iz ZCI Neuro, Kliničkog bolničkog centra Zagreb i naše bolnice koja se bavila ranom dijagnostikom, praćenjem i habilitacijom neurorizične djece. 

Lokomat® je rehabilitacijski robot za trening hodanja, a sastoji se od sučelja, sustava koji pruža potporu tijelu pacijentu, dvije robotske noge tzv. ortoze, pokretne trake i monitora. Robotske noge su opskrbljene senzorima, računalno kontrolirane, na električni pogon, a pomažu pacijentima pri pokretima hodanja. Sam robot usmjerava noge pacijenta prema normalnom obrascu hodanja i pruža potporu tjelesnoj masi što uvelike olakšava trening hodanja pacijentima s raznim neuromotoričkim oštećenjima. Lokomat® je razvijen zahvaljujući bliskoj suradnji s liječnicima, terapeutima, pacijentima i znanstvenicima kako bi u najvećoj mogućoj mjeri bio praktičan i prilagođen pacijentima. U bolnici imamo suvremenu verziju uređaja s dodatkom modula za kontrolirane pokrete zdjelice koji omogućavaju kvalitetniji prijenos težine prilikom terapije hodanja. Ključno je ispravno postavljanje pacijenta u sam robotski uređaj.

 

 

Rujan 2021. Robotski potpomognut uređaj za kognitivni trening 

Myro® je interaktivna ploča namjenjena unaprjeđenju fine i grube motorike ruke pacijenta i kognitivnog treninga uz mogućnost simulacije svakodnevnih aktivnosti života. Myro® reagira kako na pokret tako i na pritisak. Ima različite nastavke koji potiču i omogućavaju grafomotoričku terapiju korištenjem prostora i problemskih zadataka. Myro® sadrži neurokognitivne igrice koje se mogu igrati samostalno ili u paru s teraputom/drugim pacijentom što terapiju čini zanimljivijom i motivirajućom. Pacijent igrice može igrati u stojećem, sjedećem ili klečećem položaju, ovisno o potrebama terapije.

 

Listopad 2021. Robotski potpomognut uređaj za ručni zglob i lakat 

Pablo® služi za neurorehabilitaciju ruku, nogu i trupa. Sastoji se od više dijelova: ručke, lopte, senzora pokreta i tzv. „board-a“. Board služi za aktivaciju trupa, poticanje pokreta laktova i bimanualne integracije. Lopta služi za aktivaciju pokreta laktova i ručnih zglobova. Ručka omogućuje preciznu procjenu i terapiju snaženja mišića koji sudjeluju u različitim hvatovima šake. Senzori bilježe položaj ruke ili noge u prostoru. Sve pokrete koje pacijent radi na terapiji nastojimo uklopiti u svakodnevne aktivnosti i time ostvarujemo krajnji cilj, a taj je što samostalnije funkcioniranje u svakodnevnom životu.

 

 

Prosinac 2021. Robotski potpomognut uređaj za ravnotežu 

Tymo® služi za postizanje bolje kontrole trupa i glave ukoliko je pacijent u sjedećem položaju. Može se koristiti i u stojećem položaju gdje se osim snaženja mišića trupa, snaže i mišići nogu. Dječji pacijenti prema svojim kognitivnim i motoričkim sposobnostima kroz terapiju na Tymu® na zabavan način ostvaruju bolju ravnotežu i kontrolu nad svojim tijelom.

 

 

Studeni 2021. Robotski potpomognut uređaj za kognitivni trening 

Drugi Myro® postavili smo u radnu terapiju dnevne bolnice djece školske dobi.

 

 

Studeni 2022. robotske noge tzv. ortoze za odrasle za rehabilitacijski robot za trening hodanja 

Radom na pedijatrijskom rehabilitacijskom robotskom uređaju za trening hodanja uočili smo da je trećina naših pacijenata veća od prema proizvođaču predviđenih dimenzija za pedijatrijske pacijente te smo odlučili nabaviti robotske noge za odrasle kako bi svim pacijentima koji imaju medicinsku indikaciju, osigurali robotsku terapiju.

 

 

Cilj 2024. godine

Nabaviti dodatni rehabilitacijski robot za hodanje s ciljem smanjenja listi čekanja robotske terapije na koju dolaze dječji pacijenti iz cijele Republike Hrvatske.