Terapija senzoričke integracije

Voditeljica djelatnosti

Vesna Crnković Najdanović, bacc. physioth

tel: 01/4925-243

adresa: Goljak 2

 

Terapija senzoričke integracije (SI terapija) provodi se kod djece kod koje su uočena odstupanja ili teškoće u funkciji senzoričke integracije. SI terapeut vrši procjenu te donosi odluku u uključenju ili isključenju djeteta uzimajući u obzir klinička zapažanja i razne testove te donoseći zaključke iz razgovora s roditeljima prema posebno oblikovanim upitnicima.

Terapeuti senzoričke integracije prolaze dvije vrste edukacija: Sensory – Integrative Ayres Therapie (SIAT) i/ili Ayres senzornu integraciju (ASI) prema Jane Ayres koja je prva razvila ovu terapiju sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća u Americi.

SI terapija počela se primjenjivati prvi put u Hrvatskoj 2003. godine upravo u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama.

Provode je stručno educirani i certificirani SI terapeuti (radni terapeuti i fizioterapeuti) u prostoru koji je posebno opremljen za tu terapiju te podsjeća na dječje igralište. U terapiji se koriste razne dinamičke i statičke sprave te posebna dodatna didaktička oprema kako bi dijete bilo motivirano za igru i kako bi se samoostvarilo.

SI baby terapija je senzoričke integracije koja se provodi kod dojenčadi i male djece koja pokazuju kašnjenje u motoričkom razvoju, teškoće samoregulacije, bihevioralne teškoće, teškoće hranjenja i teškoće spavanja. Kod ove dobne skupine roditelji prisustvuju terapiji te se dodatno prema potrebi provodi individualno savjetovanje roditelja za rad kod kuće sa svojim dojenčetom.

SI terapija provodi se kod djece starije od dvije godine. Cilj je terapije pomoći djetetu u sigurnom okruženju suočiti se s izazovima s kojima se susreće u svojoj svakodnevici. Isto tako, ova terapija omogućava razumjeti „problematična ponašanja“, tj. odstupanja i  na njih utjecati. Roditelju se nakon svake terapije daju detaljne informacije o provedenoj terapiji, savjeti za rad kod kuće te savjeti za vrtić/školu. Također, ciljano se daju prijedlozi za uključenje u neku od sportskih aktivnosti te ideje za daljnje usmjeravanje djeteta pomoću aktivnosti svakodnevnog života.

U našoj se bolnici SI terapija  provodi u tri posebno uređena prostora, u pet ambulanti, putem dnevne bolnice  i na dva odjela: Odjelu majka-dijete i Odjelu dojenčadi i male djece.