Odjel djece školske dobi i dnevna bolnica

Voditelj odjela i dnevne bolnice

Antonio Vranjković, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

adresa: Goljak 2

 

Glavna sestra odjela i dnevne bolnice

Nives Hrestak, mag. med. techn.

adresa: Goljak 2

tel: 01/ 4925 226

email: skolski.odjel@sbgoljak.hr