Projekti

2024

Implementacija ENVISAGE programa za roditelje djece s teškoćama u razvoju pri Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama

Podrška roditeljima kroz Bobath tečaj

 

„ENVISAGE je skraćeni naziv programa “ENabling VISions And Growing Expectations” (u širem prijevodu “Omogućavanje vizije i očekivanja rasta i razvoja djeteta”) koji je započeo kao istraživačka inicijativa, a danas se implementira širom svijeta. ENVISAGE je program podrške za roditelje i skrbnike (u daljnjem tekstu roditelji) djece s teškoćama u razvoju. Razvijen je u kanadsko-australskom partnerstvu istraživača, stručnjaka i roditelja u kojem je do sada sudjelovalo više stotina obitelji iz Kanade, Australije i Hrvatske okupljenih oko McMaster University i CanChild Institute, Canada i ACU (Australian Catholic University). Program je razvijen s ciljem osnaživanja roditelja djece s teškoćama u razvoju kako bi izgradili vlastitu samoučinkovitost, autonomiju i osjećaj kompetentnosti, poboljšali roditeljske i komunikacijske vještine te se povezali s drugim roditeljima. Svaka ENVISAGE radionica bazira se na znanstveno-utemeljenim činjenicama i trenutnim smjernicama za rad s roditeljima, a kreirana je u suradnji stručnjaka, znanstvenika i samih roditeljima djece s teškoćama kako bi se osigurala relevantnost programa za krajnje korisnike. Pristupi na kojima su razvijene radionice su suvremeno razmišljanje o zdravlju temeljeno na Međunarodnoj klasifikaciji funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja (Svjetska zdravstvena organizacija, 2011), “Šest važnih riječi” (u originalu “F-Words”) kod razvojnih teškoća (Rosenbaum i Gorter, 2012), bio-psihosocijalni model funkcioniranje (Bronfenbrenner, 1986) i usluge usmjerene na obitelj (Rosenbaum, King, Law, King i Evans, 1998). Specifičnost programa je u tome što podrazumijeva partnerstvo istraživača, stručnjaka i roditelja koji su ujedno i voditelji radionica. Sastoji se od pet online radionica koje promoviraju suvremeno razmišljanje o teškoćama u djetinjstvu te osnažuju roditelje da zauzmu razvojni pristup, koji stavlja naglasak na ono što dijete može, a ne na njegove nedostatke koji proizlaze iz njegovih teškoća. Isti pristup primjenjuje se i na obiteljsku situaciju. Sama ideja programa temeljena je na Pristupu usmjerenom obitelji, odnosno pružanju usluga koje u središte stavljaju potrebe cijele obitelji, a ne samo djeteta s teškoćama u razvoju. Ovakva vrsta intervencija u svijetu odavno je poznata i nametnula se kao vodeća praksa u području pedijatrijske habilitacije (Kuo et al., 2012). 

 

Opći ciljevi ENVISAGE radionica su:

 

Program se provodi kroz pet modula koji se sastoje od Zoom online radionica, anketnih upitnika prije i nakon radionica, prolaženja predviđenih sadržaja kroz gledanje webinara te samostalnih aktivnosti povezanih uz temu svake radionice. Radionice se održavaju jednom tjedno, a roditelji prolaze važne teme roditeljstva djece s teškoćama u razvoju.

Teme modula su:

  1. Međunarodna klasifikacija funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja prema Svjetskoj  zdravstvenoj organizaciji i njena primjena kroz „Šest važnih riječi“
  2. Razvoj djeteta, braće i obitelji
  3. Roditeljstvo je ples vođen djecom!
  4. Briga o sebi kako bih mogao/la brinuti o vlastitom djetetu
  5. Komunikacija, suradnja i povezanost

Sveukupni vremenski angažman roditelja u svakom modulu je do 3 sata tjedno.

Cilj i vizija ENVISAGE-a je od početka bila da bude dostupan širom svijeta i prilagođen drugim kulturama i jezicima. Od 2020. do 2022. godine u Hrvatskoj je proveden pilot projekt prilagodbe i inicijalne provedbe ENVISAGE programa na uzorku do 30 sudionika. Svi postavljeni ciljevi provedbe uspješno su ostvareni, te se time utvrdilo da je ENVISAGE siguran, znanstveno-potvrđen, te jezično i kulturološki prilagođen za korištenje u Hrvatskoj. Osim kriterija izvedivosti i primjerenosti programa u Hrvatskoj, utvrđeno je da je ENVISAGE izuzetno koristan program roditeljima u Hrvatskoj koji imaju djecu s teškoćama u razvoju, te doprinosi boljoj slici o sebi kao roditelju i individui, pozitivno utječe na roditeljsko sagledavanje njihovih stresnih životnih situacija koje proizlaze iz djetetovih teškoća, pomaže u prihvaćanju djetetovih teškoća, te doprinosi osnaživanju obitelji koja je temelj zdravog društva.“

Prijavnica za ENVISAGE program nalazi se na poveznici

 

2019.-2020. "Komunikacija za svako dijete - Primjena tehnologije 21. stoljeća za promociju komunikacije, obrazovanja i socijalnog uključivanja djece rane dobi s kašnjenjima i teškoćama u razvoju "

2016.-2018. "Potpomognuta komunikacija - intervencijska metoda u radu s mlađom djecom s razvojnim teškoćama 0-8 godina"