Logopedska terapija

Voditeljica djelatnosti

Mirjana Ivkić, prof. logoped

tel: 01/4925-231

adresa: Goljak 2

 

Logopedska terapija započinje od najranijih dana, a bazira se na individualnom pristupu svakom djetetu. Provodi se nakon logopedske procjene i uvida u postojeću dokumentaciju ostalih članova stručnog tima.

Logopedska terapija obuhvaća:

  1. Polisenzoričku stimulaciju komunikacijsko jezično-govornog razvoja (rana intervencija)
  2. Senzoričko integrativni pedagoški pristup u okviru logopedskog savjetovanja roditelja.
  3. Uklanjanje/ublažavanje teškoća hranjenja po principima neurorazvojnogBobath koncepta.
  4. Praćenje i uklanjanje jezično-govornih poteškoća.
  5. Uklanjanje/ublažavanje teškoća čitanja, pisanja i računanja.
  6. Terapiju djece sa složenim komunikacijskim teškoćama (potpomognuta/alternativna komunikacija).

 

Ambulanta za potpomognutu /alternativnu komunikaciju pruža usluge djeci koja ne govore, otežano govore i/ili ne mogu na standardni način čitati i pisati.

 U ambulanti se provode:

- opservacijsko - dijagnostički postupci,

- terapijski postupci usvajanja metoda potpomognute komunikacije,

- izrada komunikacijskih pomagala (kartice - slike, komunikacijske mape, knjige, programiranje i izrada setova komunikacijskih mapa unutar računalnih tehnologija),

- savjetovanja i edukacije roditelja i ostalih dionika života djeteta.