Prijam i boravak pacijenata

Upute za boravak u dnevnoj bolnici djece školske dobi možete preuzeti na sljedećem linku.