Socijalni radnik

Voditelj djelatnosti

Mirko Čorlukić, magistar socijalnog rada

tel: 01/4925-239

adresa: Goljak 2