Odjel za neurofiziološku dijagnostiku (UZV, EEG, EVP-VEP, ABR)

Voditeljica odjela

Prim. Katarina Bošnjak-Nađ, dr. med., spec. pedijatrije, subspecijalist pedijatrijske neurologije

 

Voditeljica neurofizioloških tehničara 

Mirjana Tušek, bacc. med. techn.

EEG tel: 01/4925-205

EVP-VEP, ABR tel: 01/4925-232  (pon, uto, pet 7:00-8:00 sati)

 

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvuk mozga neinvazivna je i pouzdana slikovna pretraga mozga koja omogućuje prikaz normalnih struktura mozga, anomalija u razvoju mozga, upalnih procesa i tumora mozga te dijagnostiku i praćenje perinatalnog oštećenja mozga. U odnosu na druge slikovne pretrage mozga (CT, MR) ima niz prednosti, posebno u specifičnoj pedijatrijskoj populaciji nedonoščadi, dojenčadi i male djece. To su, prije svega, neizlaganje ionizirajućem zračenju, jednostavnost primjene, mogućnost učestale primjene bez potrebe za anestezijom ili sedacijom, do sada bez dokazanih štetnih učinaka na mozak. U novorođenčeta može se izvoditi u samom inkubatoru bez remećenja nužnih uvjeta intenzivnog liječenja.

Pretraga se izvodi pomoću ultrazvučne sonde koja odašilje ultrazvučne valove. Ti se valovi prolaskom kroz veliku fontanelu, koja predstavlja „akustički prozor“, odbijaju o različite moždane strukture te reflektiraju natrag u sondu. Dobivena slika temelji se na određivanju intenziteta tih reflektiranih ultrazvučnih valova. Pretraga se izvodi tako da dijete leži na leđima, a glavica je položena na posebno prilagođen jastuk. Kontaktno sredstvo (gel), koje poboljšava prolaz ultrazvučnih valova, nanosi se na kožu iznad velike fontanele. Nagibom i pomicanjem sonde dobivaju se odgovarajući standardizirani presjeci. Pretraga je tehnički ograničena otvorenošću velike fontanele. 

Indikacije za ultrazvučni pregled mozga u novorođenčeta i dojenčeta jesu:

 

Elektrofiziološki laboratorij za evocirane potencijale

U laboratoriju se snimaju slušni evocirani potencijali (ABR), vidni evocirani potencijali (VEP) i retinogrami (ERG).

Radno vrijeme laboratorija jest od ponedjeljka do petka, a pacijenti se mogu naručiti telefonski ponedjeljkom, utorkom i petkom ujutro od 7 do 8 sati. Naručivanje se odvija isključivo telefonom kako bi tehničarke roditeljima dale jasne upute o pripremi djeteta za pretragu.

Slušni evocirani potencijali omogućuju otkrivanje senzoričkog oštećenja sluha, mogućih konduktivnih smetnji, a snimanje na supraliminarnom intenzitetu (neurološki dio pretrage) daje informaciju o provođenju slušnog impulsa u moždanom stablu.

Slušni evocirani potencijali snimaju se u spavanju. Dijete treba doći pripremljeno – umorno, ali da ne zaspi dok tehničarke ne naprave pripremu. Elektrode koje registriraju odgovor na zvučni podražaj postavljaju se iza ušne školjke obostrano i visoko na čelu uz korijen kose. Kako bi se smanjio otpor između elektrode i kože, abrazivnom pastom pripremi se mjesto gdje će se elektroda postaviti. Kad dijete zaspi, prvo se određuje prag sluha. Čim se prag sluha odredi, snimanje se odvija na supraliminarnom intenzitetu (neurološki dio pretrage).

Vidni evocirani potencijali snimaju se u spavanju ako je u pitanju malo dijete i ako dijete ne može surađivati. Dijete treba doći pripremljeno – umorno, ali da ne zaspi dok tehničarke ne naprave pripremu. Elektrode se postavljaju na zatiljak i na čelo. Kako bi se smanjio otpor između elektrode i kože, abrazivnom pastom pripremi se mjesto gdje će se elektroda postaviti. Kad dijete zaspi, oči se stimuliraju LED naočalama (u naočale postavljene su led diode koje emitiraju svjetlo). Odgovori se registriraju elektrodama postavljenim na zatiljku glave i na čelu.

Retinogrami daju informaciju o tome stvara li se na podražaj svjetlom na mrežnici odgovor koji potom putuje vidnim putem do moždane kore. Vidni evocirani potencijali daju informaciju o tome registrira li mozak svjetlosni podražaj koji je upućen od oka.

Vidni evocirani potencijali kod većeg djeteta snimaju se u budnosti s dvama tipovima podražaja: nestrukturiranim i strukturiranim podražajem. 

Nestrukturirani podražaj jest kad stimuliramo oko – lampom, bljeskalicom uz korištenje bijelih, plavih i crvenih filtera. Za snimanje je potrebno da je dijete budno, naspavano, da dopusti postavljanje elektroda za retinograme (ispod donjeg kapka) i elektroda za vidne evocirane potencijale (na zatiljku). 

Strukturirani podražaj podrazumijeva stimulaciju oka šahovskim poljem na ekranu, a registrirani odgovori govore o funkciji vidnog puta.

 

Elektroencefalografija (EEG)

EEG jest metoda kojom snimamo električnu aktivnost moždanih stanica – neurona. To je neinvazivna, bezbolna pretraga koja ne zrači. Snimanje se odvija tako da se djetetu na glavu stavi kapica s elektrodama koje bilježe aktivnost mozga u obliku valova. Analizom valova zaključujemo radi li se o urednoj aktivnosti ili je nalaz promijenjen.

Tijekom snimanja dijete leži samo, a roditelj je uz njega. Ako je u pitanju malo dojenče, u naručju ga drže majka ili otac.

Sve kretnje djeteta, stanja budnosti, pospanosti i spavanja bilježe se i kamerom uz budno praćenje EEG tehničara.

 

U našoj bolnici obavlja se nekoliko vrsta snimanja:

1. EEG poligrafija kojom se, osim moždanih valova, bilježe i drugi parametri: disanje, srčana akcija, mišićna aktivnost i elektrookulogram u trajanju od 60 minuta. Koristi se za procjenu djetetova razvoja kod sumnje na apneju, poremećaje spavanja ili cerebralne napadaje.

2. standardno EEG snimanje u budnosti  u trajanju od 30 minuta

3. standardno snimanje u budnosti, pospanosti i spavanju nakon neprospavane noći u trajanju do 60 minuta

4. cjelonoćno snimanje u trajanju od šest do osam sati

EEG snimanje odvija se na dvije lokacije: Goljak 2 u sklopu Poliklinike i Zelengaj 37 u sklopu Odjela bolnice.

Naručivanje se provodi putem e-maila ili telefonom. Potrebna je važeća A3 uputnica.