Dnevna bolnica odjela majka – dijete

Voditeljica dnevne bolnice

Dr. sc. Sunčica Seki, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

 

Dnevna bolnica majka-dijete smještena je na adresi Zelengaj 37 u Zagrebu, a ima kapacitet primanja petnaestero djece. 

Na timsku obradu i  habilitaciju pacijenti se uključuju prema kliničkoj indikaciji te sukladno važećoj listi čekanja. 

Rehabilitacijski tim čine: liječnik specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, liječnik specijalist pedijatrije – subspecijalist pedijatrijske neurologije, logoped, psiholog, edukacijski rehabilitator, fizioterapeut, radni terapeut i terapeut senzoričke integracije.

Uobičajen je boravak pacijenta uz pratnju roditelja do četiri puta godišnje, kontinuirano tijekom šest do deset radnih dana, ovisno o propisanom programu.

U okviru dijagnostičke obrade vrše se pregledi liječnika specijalista (fizijatra, neuropedijatra, ortopeda) te dijagnostički postupci: vidni evocirani potencijali (VEP), slušni potencijali (BERA), elektroencefalografija (EEG) i ultrazvuk mozga (UZV). 

Od terapija provode se: neurorazvojna kineziterapija, radna terapija, terapija senzoričke integracije, logopedska i psihološka procjena i terapija, potpomognuta komunikacija te terapijski postupci edukacijskog rehabilitatora.

Transdisciplinarnim načinom rada pacijentu se pristupa holistički, tj. sveobuhvatno.

Uz pacijenta veoma važan član rehabilitacijskog tima jest i obitelj, odnosno roditelji/skrbnici. Brojni izazovi s kojima se obitelji suočavaju nameću potrebu za informiranjem, edukacijom i potporom, što pridonosi jačanju obitelji kao važne spone u rehabilitacijskom procesu. Edukacijom roditelja poboljšavaju se njihove kompetencije i odnosi u obitelji što omogućava optimalan razvoj djeteta s teškoćama.

Krajnji je cilj dijagnostikom, procjenom i terapijskim intervencijama kreirati rehabilitacijski program kojim ćemo postići najviši mogući funkcionalni nivo djeteta.

“Najbolji način da djeca budu dobra jest da ih učinite sretnima.”  Oscar Wilde