Povijest bolnice

Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, kakvu danas poznajemo, osnovana je kao «Zavod za djecu invalide» 28. lipnja 1946. godine. Zavod je zbrinjavao  djecu stradalu u Drugom svjetskom ratu. Imao je svoj operativni i rehabilitacijski odjel. 1960.godine,  kada je operativni trakt preseljen na Kliniku za ortopediju, Zavod je registriran kao Zdravstvena ustanova za rehabilitaciju djece invalida. U početku, za rehabilitaciju djece invalida nakon preboljele dječje paralize – poliomijelitisa, a poslije za djecu s cerebralnom paralizom.  Osamdesetih godina ( od 1984.g.) u našoj Bolnici se počinje sa habilitacijom neurorizične djece koja su i danas većina naših pacijenata. Jedina  smo specijalizirana bolnica ne samo u Zagrebu nego i u Hrvatskoj koja se bavi sustavnim praćenjem i habilitacijom neurorizične djece.