Natječaji za zapošljavanje

Natječaj za popunu slijedećih radnih mjesta m/ž

 1. Liječnik/ca odjela i Dnevne bolnice - jedan (1) izvršitelj
 2. Kuhar/ica - ekonom - jedan (1) izvršitelj
 3. Medicinska sestra / medicinski tehničar - jedan (1) izvršitelj

Poziv

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa terapeuta

senzoričke integracije na neodređeno vrijeme

Poziv

 

Poziv na razgovor za radno mjesto terapeuta/kinje senzoričke integracije na neodređeno vrijeme

Poziv

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa fizioterapeuta na neodređeno vrijeme

Odluka

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa radnog terapeuta na određeno vrijeme

Odluka

 

Poziv na razgovor za radno mjesto fizioterapeut/kinja na neodređeno vrijeme

Poziv

 

Natječaj za popunu slijedećih radnih mjesta m/ž

 1. Liječnik/ca odjela i Dnevne bolnice - jedan (1) izvršitelj
 2. Kuhar/ica - ekonom - jedan (1) izvršitelj
 3. Medicinska sestra / medicinski tehničar - dva (2) izvršitelja
 4. Terapeut Senzoričke integracije - jedan (1) izvršitelj

Poziv

 

Poziv na razgovor za radno mjesto radni terapeut/kinja na određeno vrijeme

Poziv

 

Natječaj za popunu slijedećih radnih mjesta m/ž

 1. Liječnik/ica odjela i Dnevne bolnice - jedan (1) izvršitelj
 2. Kuhar/ica - ekonom - jedan (1) izvršitelj
 3. Medicinska sestra / medicinski tehničar - dva (2) izvršitelja
 4. Fizioterapeut - dva (2) izvršitelja
 5. Pomoćni radnik/ica - spremačica - jedan (1) izvršitelj (na određeno vrijeme)
 6. Pomoćni radnik/ica - spremačica - jedan (1) izvršitelj (na neodređeno vrijeme)
 7. Radni terapeut/ica - jedan (1) izvršitelj

Poziv

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa fizioterapeuta na neodređeno vrijeme

Odluka

 

Poziv na razgovor za radno mjesto fizioterapeut/kinja na neodređeno vrijeme

Poziv

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa voditelja/ice računovodstva za obračun plaća, vođenje osnovnih sredstava i sitnog inventara na neodređeno vrijeme

Odluka

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa radnog/e terapeuta/kinje na određeno vrijeme

Odluka

 

Poziv na razgovor za radno mjesto voditelj/ica računovodstva za obračun plaća, vođenje osnovnih sredstava i sitnog invertara na neodređeno vrijeme

Poziv

 

Poziv na razgovor za radno mjesto radni/a terapeut/kinja na određeno vrijeme

Poziv

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa liječnika-pedijatra bolničkih odjela na neodređeno vrijeme

Odluka

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa pomoćnog radnika/nosača na neodređeno vrijeme

Odluka

 

Natječaj za popunu slijedećih radnih mjesta m/ž

 1. Voditelj/ica računovodstva za obračun plaća, vođenje osnovnih sredstava i sitnog invertara - jedan (1) izvršitelj
 2. Fizioterapeut/ica - jedan (1) izvršitelj
 3. Radni terapeut/ica - jedan (1) izvršitelj
 4. Pomoćni radnik/ica - spremačica - dva (2) izvršitelja

Poziv

 

Natječaj za popunu slijedećih radnih mjesta m/ž

 1. Liječnik/ca odjela i Dnevne bolnice - jedan (1) izvršitelj
 2. Kuhar/ica - ekonom - jedan (1) izvršitelj
 3. Medicinska sestra - medicinski tehničar – dva (2) izvršitelja

Poziv

 

Poziv na razgovor za radno mjesto liječnika - pedijatra bolničkih odjela na neodređeno vrijeme

Poziv

 

Poziv na razgovor za radno mjesto pomoćnog radnika/ce - nosača/ice

Poziv

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa pomoćnog radnika/nosača na određeno vrijeme

Odluka

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa medicinske sestre na neodređeno vrijeme

Odluka

 

Natječaj za popunu radnog mjesta m/ž logopeda

Natječaj

 

Poziv na razgovor kandidatima natječaja za radno mjesto pomoćnog radnika/ce - nosača/ce na određeno vrijeme

Poziv 

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa logopeda na neodređeno vrijeme

Odluka

 

Natječaj za popunu slijedećih radnih mjesta m/ž

 1. Pomoćni radnik / nosač – jedan (1) izvršitelj
 2. Pomoćni radnik / nosač – jedan (1) izvršitelj
 3. Kuhar – ekonom – jedan (1) izvršitelj
 4. Medicinska sestra-medicinski tehničar – dva (2) izvršitelja

Natječaj

 

Natječaj za popunu radnog mjesta liječnika

 1. Liječnik/ca – pedijatar bolničkih odjela – jedan (1) izvršitelj
 2. Liječnik/ca odjela i Dnevne bolnice – jedan (1) izvršitelj

Natječaj

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa psihologa

Odluka

 

Poziv na razgovor kandidatima natječaja za radno mjesto logopeda

Poziv

 

Poziv na razgovor za radno mjesto psihologa na neodređeno vrijeme

Poziv

 

Natječaj za popunu slijedećih radnih mjesta m/ž

Logoped (VSS) - jedan (1) izvršitelj
Logoped (VSS) - jedan (1) izvršitelj
Pomoćni radnik/nosač (NKV/SSS) - jedan (1) izvršitelj
Kuhar/ica-ekonom (SSS) - jedan (1) izvršitelj 
Medicinska sestra/medicinski tehničar (SSS) - jedan (1) izvršitelj 

Poziv za natječaj za popunu radnih mjesta

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa pomoćnog radnika u kuhinji na neodređeno vrijeme

Odluka

 

Poništenje natječaja za popunu radnog mjesta logopeda

Poništenje natječaja

 

Poziv na razgovor za radno mjesto psihologa na neodređeno vrijeme

Poziv

 

Poziv na razgovor za radno mjesto pomoćni radnik/ca u kuhinji na neodređeno vrijeme

Poziv

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa logopeda/kinje na neodređeno vrijeme

Odluka

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa fizioterapeuta/kinje na neodređeno vrijeme

Odluka

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa fizioterapeuta/kinje na određeno vrijeme

Odluka

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa pomoćnog radnika/nosača na određeno vrijeme

Odluka

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa radnog/e terapeuta/kinja na određeno vrijeme

Odluka

 

Poziv na razgovor za radno mjesto logoped/inja na određeno i neodređeno vrijeme

Poziv

 

Poziv na razgovor za radno mjesto pomoćni radnik/ca - nosač/ica na određeno vrijeme

Poziv

 

Poziv na razgovor za radno mjesto fizioterapeut/kinja na određeno vrijeme

Poziv

 

Poziv na razgovor za radno mjesto radni/a terapeut/kinja na određeno vrijeme

Poziv

 

Natječaj za popunu slijedećih radnih mjesta m/ž

Fizioterapeut (VŠS) - jedan (1) izvršitelj 
Logoped (VSS) - jedan (1) izvršitelj 
Psiholog (VSS) - jedan (1) izvršitelj
Pomoćni radnik/nosač - dva (2) izvršitelja

Poziv za natječaj za popunu radnih mjesta

 

Natječaj za popunu slijedećih radnih mjesta m/ž

Fizioterapeut (VŠS) - dva (2) izvršitelja
Logoped (VSS) - jedan (1) izvršitelj 

Poziv za natječaj za popunu radnih mjesta

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa logopeda na neodređeno vrijeme

Odluka

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa pomoćnog radnika/nosača na neodređeno vrijeme

Odluka

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa medicinske sestre na neodređeno vrijeme

Odluka

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa fizioterapeuta na neodređeno vrijeme

Odluka

 

Natječaj za popunu slijedećih radnih mjesta m/ž

Pomoćni radnik-ca u kuhinji (NKV) - dva (2) izvršitelja
Kuhar-ica - ekonom (SSS) - jedan (1) izvršitelj 
Medicinska sestra/medicinski tehničar (SSS) - dva (2) izvršitelja
Radni terapeut (VŠS) - jedan (1) izvršitelj

Poziv za natječaj za popunu radnih mjesta

 

Poziv na razgovor za radno mjesto pomoćnog radnika/ce – nosača/ice 

Poziv

 

Poziv na razgovor za radno mjesto radnog logopeda

Poziv

 

Poziv na razgovor za radno mjesto fizioterapeuta

Poziv

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa radnog terapeuta na neodređeno vrijeme

Odluka

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa radnog terapeuta na određeno vrijeme

Odluka

 

Poziv na razgovor za radno mjesto radnog terapeuta

Poziv

 

Poziv na razgovor za radno mjesto pomoćnog radnika/ce u kuhinji

Poziv

 

Natječaj za popunu slijedećih radnih mjesta m/ž

Fizioterapeut (VŠS) - jedan (1) izvršitelj
Logoped (VSS) - jedan (1) izvršitelja 
Medicinska sestra/medicinski tehničar - dva (2) izvršitelja
Pomoćni radnik/nosač - jedan (1) izvršitelj
Pomoćni radnik-ca/nosač - jedan (1) izvršitelj

Poziv za natječaj za popunu radnih mjesta

 

Poziv na razgovor za radno mjesto kuhar i pomoćni radnik u kuhinji

Poziv

 

Natječaj za popunu slijedećih radnih mjesta m/ž

Radni terapeut - jedan (1) izvršitelj
Medicinska sestra/medicinski tehničar - dva (2) izvršitelja 
Pomoćni radnik-ica u kuhinji - tri (3) izvršitelja
Pomoćni radnik/nosač - jedan (1) izvršitelj
Radni terapeut - jedan (1) izvršitelj

Poziv na natječaj za popunu radnih mjesta

 

Natječaj za popunu slijedećih radnih mjesta m/ž

Pomoćni radnik/ca u kuhinji - jedan (1) izvršitelj
Kuhar/ica-ekonom - jedan (1) izvršitelj 
Medicinska sestra/medicinski tehničar - jedan (1) izvršitelj 

Poziv na natječaj za popunu radnih mjesta                                                 

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa fizioterapeuta pripravnika

Odluka

 

Natječaj za popunu slijedećih radnih mjesta m/ž

Pomoćni radnik/ca u kuhinji - jedan (1) izvršitelj
Kuhar/ica-ekonom - jedan (1) izvršitelj

Poziv na natječaj za popunu radnih mjesta

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa radnog terapeuta pripravnika

Odluka

 

Poziv za testiranje za radno mjesto Prvostupnik fizioterapije pripravnik

Raspored testiranja

 

Poništenje natječaja za popunu radnog mjesta Kuhar/ica-ekonom/ka

Poništenje natječaja

 

Poništenje natječaja za popunu radnog mjesta Pomoćni/a radnik/ca u kuhinji

Poništenje natječaja

 

Poziv na razgovor

Poziv na razgovor za radno mjesto radnog terapeuta pripravnika

 

Poziv na razgovor

Poziv na razgovor za radno mjesto kuhara/ice

 

Poziv na razgovor

Poziv na razgovor za radno mjesto radnog terapeuta

 

Natječaj za popunu slijedećih radnih mjesta m/ž

Liječnik/ca - pedijatar bolničkih odjela - jedan (1) izvršitelj
Liječnik/ca odjela i Dnevne bolnice - jedan (1) izvršitelj

Poziv na natječaj za popunu radnih mjesta

 

Natječaj za popunu radnog mjesta

Poziv na natječaj za popunu radnih mjesta

 

Natječaj za pripravnike

Poziv na natječaj za prvostupnika fizioterapije i prvostupnika radne terapije

 

Poziv na razgovor

Poziv na razgovor kandidatima za natječaj za radno mjesto pomoćnog radnika/ce u kuhinji

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa fizioterapeuta

Odluka

 

Natječaj za popunu radnog mjesta Medicinska sestra / medicinski tehničar

Natječaj

 

Poništenje natječaja za popunu radnog mjesta Medicinska sestra / medicinski tehničar

Poništenje natječaja

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa psihologa

Odluka

 

Natječaj za popunu slijedećih radnih mjesta m/ž

Pomoćni radnik-ca u kuhinji - jedan (1) izvršitelj
Kuhar/ica - ekonom - jedan (1) izvršitelj

Natječaj

 

Poziv za testiranje za radno mjesto fizioterapeuta

Poziv za testiranje za radno mjesto fizioterapeuta

 

Poziv na razgovor kandidatima natječaja za radno mjesto tajnika/ce – 21.04.2023.

Poziv na razgovor kandidatima natječaja

 

Poziv na razgovor kandidatima natječaja za radno mjesto tajnika/ce

Poziv na razgovor kandidatima natječaja za radno mjesto tajnika/ce

 

Natječaj za popunu slijedećih radnih mjesta m/ž

 1. Voditelj računovodstva za obračun plaća, vođenje osnovnih sredstava i sitnog inventara
 2. Tajnik/ca
 3. Fizioterapeut ( VSS )
 4. Radni teropeut u Jedinici robotske terapije, ( VSS )
 5. Pomoćni radnik/ca u kuhinji
 6. Kuhar/ica - ekonom
 7. Medicinska sestra / medicinski tehničar

Natječaj

 

Natječaj za popunu radnog mjesta Psiholog i Viši informatički referent

Natječaj za popunu radnog mjesta Psiholog i Viši informatički referent

 

Natječaj za popunu radnog mjesta Kuhar - ekonom

Natječaj za popunu radnog mjesta Kuhar - ekonom

 

Natječaj za popunu radnog mjesta Pomoćni radnik/ca u kuhinji

Natječaj za popunu radnog mjesta Pomoćni radnik/ca u kuhinji

 

Poziv na razgovor  kandidatima natječaja za radno mjesto pomoćnog radnika/ce u kuhinji 

Poziv na razgovor kandidatima natječaja za radno mjesto pomoćnog radnika/ce u kuhinji 

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa fizioterapeuta

Odluka o zasnivanju radnog odnosa fizioterapeuta

 

Natječaj

za popunu radnog mjesta liječnik/ca odjela i Dnevne bolnice - jedan (1) izvršitelj

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa defektologa rehabilitatora

Odluka o zasnivanju radnog odnosa defektologa rehabilitatora

 

Poziv na testiranje za radno mjesto fizioterapeuta

Poziv na testiranje za radno mjesto fizioterapeuta

 

Poziv na razgovor kandidatima natječaja za radno mjesto pomoćnog radnika/ce – nosača/ice

Poziv na razgovor kandidatima natječaja za radno mjesto pomoćnog radnika/ce – nosača/ice

 

Poziv na razgovor voditelja računovodstva za blagajničko poslovanje

Poziv na razgovor voditelja računovodstva za blagajničko poslovanje

 

Poziv na razgovor i testiranje

Poziv na razgovor i testiranje

 

Natječaj za popunu radnog mjesta

Natječaj za popunu radnog mjesta

 1. Poništenje natječaja
 2. Natječaj za popunu radnog mjesta - Liječnik/ca odjela i Dnevne bolnice
 3. Natječaj za popunu radnih mjesta
 4. Odluka o zasnivanju radnog odnosa
 5. Natječaj za popunu radnih mjesta - Pomoćni radnik-ca u kuhinji- jedan ( 1 ) izvršitelj
 6. Natječaj za popunu radnih mjesta
 7. Natječaj za popunu radnih mjesta
 8. Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama (m/ž)
 9. Odluka o zasnivanju radnog odnosa edukacijskog rehabilitatora
 10. Natječaj za popunu radnog mjesta

 

Poništenje natječaja

Poništenje natječaja

 

Natječaj za popunu radnog mjesta - Liječnik/ca odjela i Dnevne bolnice

Natječaj za popunu radnog mjesta - Liječnik/ca odjela i Dnevne bolnice - jedan ( 1 ) izvršitelj

 

Natječaj za popunu radnih mjesta

Natječaj za popunu radnih mjesta - Pomoćni radnik/nosač - jedan ( 1 ) izvršitelj

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

Odluka o zasnivanju radnog odnosa

 

Natječaj za popunu radnih mjesta - Pomoćni radnik-ca u kuhinji- jedan ( 1 ) izvršitelj

Natječaj za popunu radnih mjesta - Pomoćni radnik-ca u kuhinji- jedan ( 1 ) izvršitelj

 1. Natječaj za popunu radnih mjesta
 2. Natječaj za popunu radnih mjesta
 3. Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama (m/ž)
 4. Odluka o zasnivanju radnog odnosa edukacijskog rehabilitatora
 5. Natječaj za popunu radnog mjesta
 6. Odluka o zasnivanju radnog odnosa "Pripravnika radne terapije"
 7. Odluka o zasnivanju radnog odnosa "Pripravnika - fizioterapeuta"
 8. Natječaj za popunu radnog mjesta
 9. Poništenje natječaja za popunu radnog mjesta
 10. Natječaj za pripravnike

 

Natječaj za popunu radnih mjesta

Natječaj za popunu radnih mjesta

 

Natječaj za popunu radnih mjesta

Natječaj za popunu radnih mjesta

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama (m/ž)

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama (m/ž)

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa edukacijskog rehabilitatora

Odluka o zasnivanju radnog odnosa edukacijskog rehabilitatora

 

Natječaj za popunu radnog mjesta

Natječaj za popunu radnog mjesta

 1. Odluka o zasnivanju radnog odnosa "Pripravnika radne terapije"
 2. Odluka o zasnivanju radnog odnosa "Pripravnika - fizioterapeuta"
 3. Natječaj za popunu radnog mjesta
 4. Poništenje natječaja za popunu radnog mjesta
 5. Natječaj za pripravnike
 6. Natječaji za popunu radnog mjesta - Rukovoditelj odjela za pravne i kadrovske poslove
 7. Natječaj za popunu radnih mjesta
 8. Natječaj za popunu radnih mjesta
 9. Natječaji za popunu radnog mjesta - Rukovoditelj odjela za pravne i kadrovske poslove
 10. Odluka o poništenju natječaja - Rukovoditelja odjela za pravne i kadrovske poslove

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa "Pripravnika radne terapije"

Odluka o zasnivanju radnog odnosa "Pripravnika radne terapije"

 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa "Pripravnika - fizioterapeuta"

Odluka o zasnivanju radnog odnosa "Pripravnika - fizioterapeuta"

 

Natječaj za popunu radnog mjesta

Natječaj za popunu radnog mjesta

 

Poništenje natječaja za popunu radnog mjesta

Poništenje natječaja za popunu radnog mjesta

 

Natječaj za pripravnike

Natječaji za pripravnike

 1. Natječaji za popunu radnog mjesta - Rukovoditelj odjela za pravne i kadrovske poslove
 2. Natječaj za popunu radnih mjesta
 3. Natječaj za popunu radnih mjesta
 4. Natječaji za popunu radnog mjesta - Rukovoditelj odjela za pravne i kadrovske poslove
 5. Odluka o poništenju natječaja - Rukovoditelja odjela za pravne i kadrovske poslove
 6. Natječaji za popunu radnih mjesta
 7. Odluka, Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja
 8. Odluka o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja
 9. Natječaj za popunu radnog mjesta jednog edukacijskog rehabilitatora na neodređeno vrijeme
 10. Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

 

Natječaji za popunu radnog mjesta - Rukovoditelj odjela za pravne i kadrovske poslove

Natječaji za popunu radnog mjesta - Rukovoditelj odjela za pravne i kadrovske poslove

 

Natječaj za popunu radnih mjesta

Natječaji za popunu radnih mjesta

 

Natječaj za popunu radnih mjesta

Natječaji za popunu radnoh mjesta

 

Natječaji za popunu radnog mjesta - Rukovoditelj odjela za pravne i kadrovske poslove

Natječaji za popunu radnog mjesta "Rukovoditelj odjela za pravne i kadrovske poslove"

 

Odluka o poništenju natječaja - Rukovoditelja odjela za pravne i kadrovske poslove

Odluka o poništenju natječaja - Rukovoditelja odjela za pravne i kadrovske poslove

 1. Natječaji za popunu radnih mjesta
 2. Odluka, Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja
 3. Odluka o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja
 4. Natječaj za popunu radnog mjesta jednog edukacijskog rehabilitatora na neodređeno vrijeme
 5. Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja
 6. Natječaji za popunu radnih mjesta
 7. Natječaj za popunu radnog mjesta Pomoćni radnik / nosač 2 izvršitelja
 8. Natječaj za popunu radnih mjesta
 9. Odluke o zasnivanju radnog odnosa
 10. Odluke o zasnivanju radnog odnosa

 

Natječaji za popunu radnih mjesta

Natječaji za popunu radnih mjesta

 

Odluka, Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja

Odluka, Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja

 

Odluka o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja

Odluka o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja

 

Natječaj za popunu radnog mjesta jednog edukacijskog rehabilitatora na neodređeno vrijeme

Natječaj za popunu radnog mjesta jednog edukacijskog rehabilitatora na neodređeno vrijeme

 

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja

 1. Natječaji za popunu radnih mjesta
 2. Natječaj za popunu radnog mjesta Pomoćni radnik / nosač 2 izvršitelja
 3. Natječaj za popunu radnih mjesta
 4. Odluke o zasnivanju radnog odnosa
 5. Odluke o zasnivanju radnog odnosa
 6. Natječaj
 7. Natječaj za pripravnike
 8. Poništenje natječaja - Terapeut Senzoričke integracije
 9. Natječaj za popunu radnog mjesta m/ž - Logoped, 1 izvršitelj
 10. Natječaj za popunu radnog mjesta m/ž - Terapeut Senzoričke integracije, 1 izvršitelj

 

Natječaji za popunu radnih mjesta

Natječaj za popunu radnih mjesta

 

Natječaj za popunu radnog mjesta Pomoćni radnik / nosač 2 izvršitelja

Natječaj za popunu radnog mjesta Pomoćni radnik / nosač 2 izvršitelja

 

Natječaj za popunu radnih mjesta

Natječaj

 

Odluke o zasnivanju radnog odnosa

Odluke o zasnivanju radnog odnosa fizioterapeuta na neodređeno vrijeme

Odluke o zasnivanju radnog odnosa radnog fizioterapeute na određeno vrijeme

Odluke o zasnivanju radnog odnosa spremačice

 

Odluke o zasnivanju radnog odnosa

Odluke o zasnivanju radnog odnosa fizioterapeuta pripravnika

Odluke o zasnivanju radnog odnosa radnog terapeuta pripravnika

 1. Natječaj
 2. Natječaj za pripravnike
 3. Poništenje natječaja - Terapeut Senzoričke integracije
 4. Natječaj za popunu radnog mjesta m/ž - Logoped, 1 izvršitelj
 5. Natječaj za popunu radnog mjesta m/ž - Terapeut Senzoričke integracije, 1 izvršitelj
 6. Natječaj - prvostupnik fizioterapije
 7. Odluku o zasnivanju radnog odnosa – pripravnik
 8. Natječaj za logopeda i SI terapeuta
 9. Ispravak natječaja za posao pomoćnog radnika
 10. Natječaj za posao pomoćnog radnika/nosača i pripravnika, prvostupnika radne terapije

 

Natječaj

Natječaj

 

Natječaj za pripravnike

Natječaj za pripravnike

 

Poništenje natječaja - Terapeut Senzoričke integracije

Poništenje natječaja - Terapeut Senzoričke integracije

 

Natječaj za popunu radnog mjesta m/ž - Logoped, 1 izvršitelj

Natječaj za popunu radnog mjesta m/ž - Logoped, 1 izvršitelj

 

Natječaj za popunu radnog mjesta m/ž - Terapeut Senzoričke integracije, 1 izvršitelj

Natječaj za popunu radnog mjesta m/ž - Terapeut Senzoričke integracije, 1 izvršitelj

 1. Natječaj - prvostupnik fizioterapije
 2. Odluku o zasnivanju radnog odnosa – pripravnik
 3. Natječaj za logopeda i SI terapeuta
 4. Ispravak natječaja za posao pomoćnog radnika
 5. Natječaj za posao pomoćnog radnika/nosača i pripravnika, prvostupnika radne terapije
 6. Poništenje natječaja za zapošljavanje
 7. Obavijest
 8. Natječaj za zapošljavanje

 

Natječaj - prvostupnik fizioterapije

Natječaj za logopeda i SI terapeuta.

 

Odluku o zasnivanju radnog odnosa – pripravnik

Odluku o zasnivanju radnog odnosa – pripravnik

 

Natječaj za logopeda i SI terapeuta

Natječaj za logopeda i SI terapeuta.

 

Ispravak natječaja za posao pomoćnog radnika

Ispravak natječaja za posao pomoćnog radnika

 

Natječaj za posao pomoćnog radnika/nosača i pripravnika, prvostupnika radne terapije

Natječaj za posao pomoćnog radnika/nosača i pripravnika, prvostupnika radne terapije

 1. Poništenje natječaja za zapošljavanje
 2. Obavijest
 3. Natječaj za zapošljavanje

 

Poništenje natječaja za zapošljavanje

Poništenje natječaja za popunu radnog mjesta logopeda

 

Obavijest

Obavijest

 

Natječaj za zapošljavanje

Natječaj za posao logoped, radni terapeut i medicinska sestra

Natječaj za posao