Izjava o pristupačnosti

Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama kontinuirano radi na poboljšanju svoje mrežne stranice kako bi je učinio pristupačnijom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine, br. 17/2019) (dalje u tekstu: Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. 

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama koje se nalazi na adresi http://www.sbgoljak.hr/ .

 

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište http://www.sbgoljak.hr/  je djelomično u skladu s Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 14. ožujka 2023., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđena je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađeni sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Specijalnu bolnicu za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: tajnica@sbgoljak.hr.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti mrežnih stranica Kliničkog bolničkog centra Zagreb korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.