Radna terapija

Voditeljica djelatnosti

Ines Kovač Pavlic, bacc. therap. occup.

tel: 01/4925-242

adresa: Goljak 2

 

Radni terapeut analizom kvalitete pokreta i pravilnim izborom terapijskog djelovanja nastoji postići kvalitetne promjene pokreta koje će prenijeti u funkcionalne aktivnosti na svim životnim područjima. Analiza kvalitete pokreta složena je, a uključuje motoričku komponentu (gruba motorika, fina motorika, lateralnost, prelaženje srednje linije, bilateralna integracija, okulomotorna koordinacija, oralnomotorička kontrola), neuromišićnu komponentu (integritet mekih tkiva, refleksi, opseg pokreta, mišićni tonus, snaga, izdržljivost, posturalna kontrola, posturalna prilagodba), kognitivnu komponentu(kategorizacija, sekvencioniranje, prepoznavanje, raspon pažnje, započinjanje i završavanje aktivnosti, učenje, inteligencija, generalizacija, rješavanje problema, pamćenje, prostorna orijentacija), psihosocijalnu komponentu (korištenje vremena, vrijednosti, poimanje sebe, komunikacija, samokontrola, igra uloga, socijalno ponašanje), senzoričku komponentu (dodirno, slušno, okusno, proprioceptivno, mirisno, vidno, ravnotežno) i perceptivnu komponentu (vidno zatvaranje, upoznavanje predmeta opipom, svjsno zamjećivanje položaja i kretanja tijela, rasuđivanje lijevo-desno, shema tijela, konstantnost predmeta, položaj u prostoru, odnosi u prostoru, uočavanje dubine, topografska orijentacija). 

 

 

Radnom terapijom svako dijete prolazi individualizirani program gdje se velika pažnja pridaje zadovoljstvu djeteta i kvaliteti pristupa terapijama najčešće kroz igru. Temelj terapije jest omogućiti djetetu kvalitetno sudjelovanje u aktivnostima svakodnevnog života, kao i edukacija roditelja bez koje nema primjene naučenih vještina.

 

 

PRIPREMA ZA ŠKOLU 

Radni terapeuti u pripremi za školu nastoje: