Fizioterapija

Voditeljica djelatnosti

Karolina Župetić, bacc.physioth, NDT Bobath instruktorica (EBTA)

tel: 01/4925-271

adresa: Zelengaj 37, Mali Zelengaj

 

Bobath neurorazvojna terapija je holistički terapijski program rješavanja problema za djecu i odrasle s cerebralnom paralizom (CP) i drugim neurološkim stanjima. Cerebralna paraliza je posljedica oštećenja mozga u najranijem djetinjstvu što dovodi do poremećaja rasta te senzomotoričkog, fizičkog, mentalnog, emocionalnog i socijalnog razvoja djeteta. Bobath metodom osviještava se i analizira pokret djeteta. Znano je da kretanje utječe na emocionalni i socijalni razvoj djeteta. Dijete svojim kretanjem komunicira s okolinom, a okolina ga stalno potiče da ju istražuje. Svako dijete ima svoj jedinstven put razvoja, treba poticati njegovu individualnost, analizirati komponente njegova pokreta s ciljem ispunjavanja određenih sekvenci. Bobath terapijski program daje djetetu vrijeme da odreagira na određeni podražaj.

Transdisciplinaran je i okrenut rješavanju problema s naglaskom na kvalitetnu procjenu i individualni tretman pojedinca s ograničenim sposobnostima za potpuno sudjelovanje u aktivnostima svakodnevnog života. Bobath terapija nije rigidna ni standardizirana. Naglašava da CP i druga pridružena stanja imaju raznoliku kliničku sliku i varijacije stoga je i sama terapija prilagodljiva svakom djetetu. Oštećenje mozga rezultira stvaranjem obrazaca koordinacije koji odstupaju od normalnog zajedno s poremećajem posturalnog tonusa i recipročne inervacije vodeći katkad do jako izraženih abnormalnosti. Tijekom terapije vođeni smo djetetovom reakcijom na naše postupke.

Bobath koncept izvorno je razvijen i definiran pedesetih godina prošlog stoljeća. Fizioterapeutkinja Berta Ottilie Busse i njezin suprug neurolog Karel Bobat rođeni su u Berlinu, a živjeli su i radili od 1938. godine u Londonu. Zajedno su istražili kako terapija utječe na pacijentovu sposobnost kretanja. Kombinacija Bertinog razumijevanja tijela i njegovih pokreta s medicinskim znanjem dr. Bobatha stvoren je „ Bobath koncept“. Dr. Bobath i gospođa Berta Bobath nastavili su podučavati i dijeliti svoje znanje diljem svijeta te su dobili mnoga priznanja za svoj pionirski i inovativni rad.  Bobathovo golemo nasljeđe živi u radu Bobath terapeuta i učitelja te u milijunima djece i odraslih koji su imali koristi od njihovog revolucionarnog rada.

Cilj terapije djece s cerebralnom paralizom ili drugim stanjima koja zahvaćaju gornji i donji motorni neuron živčanog sustava jest da dovedemo dijete do najvišeg stupnja samostalnosti i na taj ga način pripremimo za što normalniji život u djetinjstvu i odrasloj dobi.

Vojta neurorazvojna terapija provodi se pritiskom na određene zone na tijelu u točno definiranim položajima, što izaziva refleksni motorički odgovor. Ponavljanim izazivanjem tih sistemskih motoričkih odgovara utiru se putevi u središnjem živčanom sustavu čime se postiže poboljšanje motoričkog statusa djeteta. U praksi to znači da smo djetetu dali na raspolaganje obrazac motorike kojim inače ne raspolaže u svojoj spontanoj motorici s ciljem da te obrasce počne koristiti u svojoj spontanoj motorici.

Najčešće indikacije za provođenje Vojta terapije su: srednje teški i teški centralni poremećaji koordinacije (CPK), blagi asimetrični CPK, periferne pareze, mišićni ili neurogeni torticollis, meningomijelokele, prirođene miopatije, prirođene deformacije (skolioze, aplazije mišića, displazije kukova), kromosomopatije, motorička zaostajanja različitog uzroka.

Doziranje terapije izuzetno je važno za stabilizaciju motoričkih obrazaca u središnjem živčanom sustavu, zbog toga je preporuka terapiju provoditi nekoliko puta dnevno ovisno o dobi djeteta. Trajanje pojedinačne terapije je od nekoliko minuta do 30 minuta, ovisno o dobi i kliničkom stanju djeteta. Nakon terapije potrebno je djetetu bezuvjetno omogućiti slobodno pokretanje, kako bi dijete terapijski efekt moglo koristiti u spontanoj motorici. U pravilu, nakon terapije može se primijetiti promjena u motorici ili držanju bolesnika.

Liječnik fizijatar procjenjuje klinički status djeteta prema Vojtinim principima. Pregled se temelji na procjeni spontane motorike djeteta, procjeni posturalne reaktibilnosti pomoću tzv. položajnih reakcija te procjeni neonatalnih refleksa. Nositelj terapije je roditelj kojega za provođenje terapije osposobljava educirani fizioterapeut. U našoj bolnici Vojta terapiju provode tri licencirana Vojta terapeuta. Kliničko stanje djeteta i terapijski proces redovito prati liječnik specijalist fizijatar koji je također i licencirani Vojta terapeut.

 

Schroth terapijom tretiraju se svi aspekti deformacije kralježnice, od kojih najčešće idiopatska skolioza. Prije početka terapije potrebna je odgovarajuća evaluacija kliničke slike i RTG snimke kako bi se mogla provesti specifična terapija dizajnirana prema shemi zakrivljenosti kao i izrada adekvatne ortoze. Metodu provode licencirani terapeuti.

Terapija: