Dokumenti

Pravilnik o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta te načnu određivanja plaća

Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe

Odluka o imenovanju povjerljive osobe te zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu

Pravilnik o zaštiti arhivskog gradiva sa posebnim popisom arhivskog gradiva

Statut

Odluka o dopuni statuta

Novi statut

Pravilnik o radu

 

Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe

Imenovanje Povjerljive osobe

Imenovanje zamjenika Povjerljive osobe

Imenovanje osobe za nepravilnosti

Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu

Pravilnik o zaštiti arhivskog gradiva sa posebnim popisom arhivskog gradiva

Statut

Statut, Pročišćeni tekst

Odluke o dopuni Statuta