Naručivanje pacijenata

Kako se naručiti?

BOLNIČKA JEDINICA ZA CENTRALNO NARUČIVANJE

(Prijemna ambulanta), Goljak 2

Radno vrijeme: radnim danom od 7.00 do 20.00 sati

Za naručivanje pacijenata zvati isključivo od 13.00 - 15.00 i od 18.00 - 19.00 sati

Telefon: 01/4925-202

E-mail: prijam1@sbgoljak.hr

Upute za naručivanje