Edukacija osoblja

Dana 25. rujna 2023 organizirana je posjeta OB Varaždin međunarodno certificiranoj od strane American Accreditation Commision International (AACI). Zahvala nesebičnom širenju znanja Odjela za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzora OB Varaždin.

 

 

Prijašnja događanja

Webinar na temu "Multidisciplinarni pristup SMA bolesniku" održan je 10. svibnja 2023.

Program webinara:
16:00 – 16:30 Dr. sc. Ivana Kern, dr. med: Transdisciplinarni pogled na život sa SMA
16:30 – 17:00 Alma Ćurtović, bacc. physioth: Iskustva fizioterapeuta u radu sa SMA bolesnikom
17:00 – 17:30 Nataša Skelin Uglik, bacc. physioth: Respiratorna terapija – toaleta dišnog puta
17:30 – 18:00 rasprava