Edukacija osoblja

02. ožujka 2024., na adresi Zelengaj 37, Mali Zelengaj, održana je radionica "RAZUMIJEVANJE PRAVILNOG RUKOVANJA Baby handling". Više informacija saznajte na sljedećim poveznicama: radionica, raspored.

Fotografije s radionice nalaze se na poveznici.

 

Na Malom Zelengaju 15. i 24. siječnja 2024. održana su predavanja i radionica o provođenju ENVISAGE programa za roditelje djece s teškoćama u razvoju pri Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama. ENVISAGE je skraćeni naziv programa “ENabling VISions And Growing Expectations” (u širem prijevodu “Omogućavanje vizije i očekivanja rasta i razvoja djeteta”) koji je započeo kao istraživačka inicijativa, a danas se implementira širom svijeta. ENVISAGE je program podrške za roditelje i skrbnike djece s teškoćama u razvoju. Razvijen je u kanadsko-australskom partnerstvu istraživača, stručnjaka i roditelja u kojem je do sada sudjelovalo više stotina obitelji. Ponosni smo što bolnica postaje dio ENVISAGE obitelji.

 

 

 

Dana 25. rujna 2023. organizirana je posjeta OB Varaždin međunarodno certificiranoj od strane American Accreditation Commision International (AACI). Zahvala nesebičnom širenju znanja Odjela za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzora OB Varaždin.

 

 

Prijašnja događanja

Webinar na temu "Multidisciplinarni pristup SMA bolesniku" održan je 10. svibnja 2023.

Program webinara:
16:00 – 16:30 Dr. sc. Ivana Kern, dr. med: Transdisciplinarni pogled na život sa SMA
16:30 – 17:00 Alma Ćurtović, bacc. physioth: Iskustva fizioterapeuta u radu sa SMA bolesnikom
17:00 – 17:30 Nataša Skelin Uglik, bacc. physioth: Respiratorna terapija – toaleta dišnog puta
17:30 – 18:00 rasprava