Odjel dojenčadi i male djece i dnevna bolnica

Voditeljica odjela i Dnevne bolnice

Senka Fruk, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

adresa: Zelengaj 37

 

Glavna sestra odjela i Dnevne bolnice

Kata Brdek, bacc. med. techn.

adresa: Zelengaj 37

tel. 01/4925 266

email: odpd@sbgoljak.hr

email: dpodpd@sbgoljak.hr

 

Na Odjelu dojenčadi i male djece provodi se stacionarna habilitacija djece kod koje postoji potreba za intenzivnom neurorazvojno-stimulativnom terapijom i gdje ne postoje drugi organizacijski načini uključivanja djece u habilitaciju. Hospitalizacija na Odjelu privremena je i traje dok traje habilitacija te nije predviđena kao mjesto trajnog zbrinjavanja.

Habilitaciju provodi tim stručnjaka: fizioterapeut, radni terapeut, terapeut senzoričke integracije, edukacijski rehabilitator, logoped i psiholog. Za vrijeme boravka djeca su pod kontinuiranim zdravstvenim nadzorom medicinskog osoblja. U radu s djecom pridržavamo se svih pravila medicinske njege i skrbi. Djeca su pod redovitim kontrolama različitih specijalista unutar ustanove i suradnih bolnica ovisno o individualnim potrebama svakog djeteta.

Na zahtjev roditelja ili institucija koje su zakonski skrbnici djece Odjel izdaje potrebnu medicinsku dokumentaciju za vještačenja, upise u školu, udomljavanja i posvajanja.