Zaštita osobnih podataka

OBAVIJEST KORISNICIMA

U skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ - Opće uredbe o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, obavještavamo Vas da

Sukladno Uredbi, SB Goljak voditelj je obrade podataka, te smo donijeli Obrasce zahtjeva, Politiku zaštite osobnih podataka te imenovali Službenika za zaštitu osobnih podataka koji kontrolira zakonitu obradu podataka u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama.

Obrasci zahtjeva za zaštitu osobnih podataka i Informacija o obradi osobnih podataka dostupni su na našoj internetskoj stranici – www.sbgoljak.hr te Vas molimo da se dodatno informirate o svojim pravima kao i standardima zaštite privatnosti koje SB Goljak provodi.

SB Goljak prikuplja i obrađuje osobne podatke temeljem zakona te legitimnog interesa i to prvenstveno s ciljem pružanja zdravstvene zaštite i javnog interesa u području javnog zdravlja, ali i u svrhu ugovaranja usluga i uspostavljanja poslovnih odnosa, ispunjenja ugovornih obveza i unaprijeđenja poslovnih procesa. U odnosu na navedeno, pacijenti imaju pravo na povjerljivost podataka sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka.

Količina podataka koje prikupljamo ovisi o vrsti usluge koju pružamo. Uz podatke koji su nam potrebni za te svrhe postoji mogućnost prikupljanja i dodatnih podataka koji su nam potrebni radi ispunjenja zakonskih obaveza.

Zahtjeve u pogledu zaštite Vaših podataka koji su propisani Uredbom obradit ćemo u skladu sa svim odredbama Uredbe i ostalih propisa Republike Hrvatske.

Dokumenti

Politika zaštite osobnih podataka

Prigovor na obradu osobnih podataka

Zahtjev za brisanje osobnih podataka

Zahtjev za ispravak ili dopunu osobnih podataka

Zahtjev za ograničenje obrade osobnih podataka

Zahtjev za prenosivost osobnih podataka

Zahtjev za pristup osobnim podatcima