Osiguranje kvalitete

1. Upravljanje bolničkom zdravstvenom ustanovom

2. Sustav osiguranja i i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite

3. Prava pacijenata

4. Klinička skrb

5. Sigurnost okruženja

6. Upravljanje informacijskom sigurnošću