Financijska izvješća

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2016. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2018. GODINU

BILJEŠKE

Godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu

Godišnji financijski izvještaji za 2020. godinu

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu

Godišnji financijski izvještaji za 2021. godinu

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu

Godišnji financijski izvještaji za 2022. godinu

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2022. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu