Javna nabava za 2023. godinu

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave: Izdavanje atesta ( ispitivanja), građevinsko-obrtničko radovi,  vodovod i kanalizacija, elektroinstalaterski radovi i strojarstvo za završetak radova i provedbu tehničkog pregleda na objektu Zelengaj 37 za potrebe Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Evidencijski broj nabave: JN 20/23.

Odluka o odabiru JN 20-23

 

Javni poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Građevinsko-obrtničko radovi,  vodovod i kanalizacija, elektroinstalaterski radovi i strojarstvo, izdavanje atesta (ispitivanja) za završetak radova i provedbu tehničkog pregleda na objektu Zelengaj 37 za potrebe Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Evidencijski broj nabave: JN 20/23

Javni poziv

Troškovnik

Izmjena i dopuna glavnog arhitektonskog projekta

 

Nabava računala i računalne opreme - JN 22/23

Poziv za dostavu ponude - 22/23 Računala i računalna oprema

Ispravak poziva za dostavu ponude 22/23 Računala i računalna oprema

Troškovnik - 22/23 Računala i računalna oprema

 

Odluka o poništenju postupka JN 17- 23 Računala i računalna oprema

Odluka o poništenju postupka JN 17- 23 Računala i računalna oprema

 

Nabava računala i računalne opreme - JN 17/23

Poziv za dostavu ponude - 17/23 Računala i računalna oprema

Troškovnik - 17/23 Računala i računalna oprema

 

Nabava Crvenog mesa - JN 16/23

Poziv za dostavu ponude - JN 16/23 Crveno meso

Ponudbeni list – JN 16/23 Crveno meso

Troškovnik – JN 16/23 Crveno meso

 

Nabava Mlijeka, proizvoda od mlijeka i sireva - JN 15/23

Poziv za dostavu ponude - JN 15/23 Mlijeko, proizvodi od mlijeka i sirevi

Ponudbeni list – JN 15/23 Mlijeko, proizvodi od mlijeka i sirevi

Troškovnik – JN 15/23 Mlijeko, proizvodi od mlijeka i sirevi

 

Nabava Kruha, brašna, pekarskih proizvoda i smrznutih slastica – JN 05/23

Poziv za dostavu ponude za JN 05/23 Kruh, brašno, pekarski proizvodi i smrznute slastice

Troškovnik za JN 05/23 Kruh, brašno, pekarski proizvodi i smrznute slastice

Ponudbeni list za JN 05/23 Kruh, brašno, pekarski proizvodi i smrznute slastice

 

Nabava usluga osiguranja imovine, odgovornosti i nezgode - JN 4/23

Poziv za dostavu ponude JN 4/23 – Usluga osiguranja imovine, odgovornosti i nezgode

Ponudbeni list JN 4/23 – Usluga osiguranja imovine, odgovornosti i nezgode

Troškovnik JN 4/23 - Usluga osiguranja imovine, odgovornosti i nezgode

Tehničke specifikacije JN 4/23 – Usluga osiguranja imovine, odgovornosti i nezgode

Tablica invaliditeta JN 4/23 – Usluga osiguranja imovine, odgovornosti i nezgode

 

JN 1/23 Izmjena 07.03.2023.

JN 1/23 Izmjena 07.03.2023.

JN 1 - Troškovnik nakon izmjene 07.03.2023. - Lijekovi, antiseptici, potrošni medicinski i sanitetski materijal, magistralni pripravci

 

Nabava lijekova, antiseptika, potrošnog medicinskog i sanitetskog materijala i magistralnih pripravaka – JN 1/23

Poziv za dostavu ponude JN 1/23 – Lijekovi, antiseptici, potrošni medicinski i sanitetski materijal, magistralni pripravci

Ponudbeni list JN 1/23 - Lijekovi, antiseptici, potrošni medicinski i sanitetski materijal, magistralni pripravci

Troškovnik JN 1/23 - Lijekovi, antiseptici, potrošni medicinski i sanitetski materijal, magistralni pripravci