Javna nabava za 2021. godinu

Nabava Robotski asistiranog uređaja za ravnotežu – JN 11

Poziv za dostavu ponude JN 11 – Robotski asistirani uređaj za ravnotežu

Ponudbeni list JN 11 - Robotski asistirani uređaj za ravnotežu

Tehnička specifikacija JN 11 – Robotski asistirani uređaj ravnotežu

Troškovnik JN 11 – Robotski asistirani uređaj za ravnotežu

 

Nabava Robotski asistiranog uređaja za ručni zglob i lakat – JN 10

Poziv za dostavu ponude JN 10 – Robotski asistirani uređaj za ručni zglob i lakat

Ponudbeni list JN 10 - Robotski asistirani uređaj za ručni zglob i lakat

Tehnička specifikacija JN 10 – Robotski asistirani uređaj za ručni zglob i lakat

TTroškovnik JN 10 – Robotski asistirani uređaj za ručni zglob i lakat

 

Nabava robotski asistiranog uređaja za kognitivni trening - JN 6

Poziv za dostavu ponude JN 6 – Robotski asistirani uređaj za kognitivni trening

Ponudbeni list JN 6 - Robotski asistirani uređaj za kognitivni trening

Tehnička specifikacija JN 6 – Robotski asistirani uređaj za kognitivni trening

Troškovnik JN 6 – Robotski asistirani uređaj za kognitivni trening

 

Nabava EEG aparata – JN 5

Poziv za dostavu ponude JN 5 – EEG aparat

Ponudbeni list JN 5 - EEG aparata

Tehnička specifikacija JN 5 – EEG aparat

Troškovnik JN 5 – EEG aparat

 

Nabava prehrambenih proizvoda – JN 4

Poziv za dostavu ponude JN 4 – Prehrambeni proizvodi

Ponudbeni list JN 4 – Prehrambeni proizvodi

 

Grupa 1 - razni prehrambeni proizvodi

Podgrupa 1.2. - Keksi, čokolada i kakao

Podgrupa 1.3. - Šećer i sol

Podgrupa 1.4. - Ulje, margarin, majoneza i ocat

Podgrupa 1.5. - Riža

Podgrupa 1.6. - Ostali prehrambeni proizvodi

Grupa 2 - Mlijeko, proizvodi od mlijeka i sirevi

Grupa 3 - Meso i mesne prerađevine

Grupa 3.1. – Jaja

Grupa 4 - Svježe i sušeno povrće

Grupa 4.1. - Svježe i sušeno voće

Grupa 5 - Konzervirani prehrambeni proizvodi

Grupa 6 - Smrznuti program

Grupa 7 – Bezalkoholni napitci

 

Nabava kruha, brašna, pekarskih proizvoda i tjestenine, smrznutih slastica i ostalih smrznutih prehrambenih proizvoda – JN 3

Poziv za dostavu ponude JN 3 – Kruh, brašno, pekarski proizvodi i tjestenina, smrznute slastice i ostali smrznuti prehrambeni proizvodi

Ponudbeni list JN 3 - Kruh, brašno, pekarski proizvodi i tjestenina, smrznute slastice i ostali smrznuti prehrambeni proizvodi

Troškovnik JN 3 – Kruh, brašno, pekarski proizvodi i tjestenina, smrznute slastice i ostali smrznuti prehrambeni proizvodi

 

Nabava usluga osiguranja imovine i osoba - JN 2

Poziv za dostavu ponude JN 2 – Usluga osiguranja imovine i osoba

Ponudbeni list JN 2 – Usluga osiguranja imovine i osoba

Troškovnik JN 2 - Usluga osiguranja imovine i osoba

Tehničke specifikacije JN 2 – Usluga osiguranja imovine i osoba

Tablica invaliditeta JN 2 – Usluga osiguranja imovine i osoba

 

Izmjena troškovnika JN 1 – Troškovnik lijekovi 1.1, IZMJENA

Izmjena troškovnika JN 1 – Troškovnik lijekovi 1.1, IZMJENA

 

Nabava lijekova, antiseptika, potrošnog medicinskog materijala – JN 1

Poziv za dostavu ponude JN 1 – Lijekovi, antiseptici, potrošni medicinski materijal

Ponudbeni list JN 1 - Lijekovi, antiseptici, potrošni medicinski materijal

Troškovnik JN 1 - Lijekovi, antiseptici, potrošni medicinski materijal