Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama

ADRESA: GOLJAK 2 10 000  ZAGREB
TELEFON: 385 1 4925 - 202
FAX: 385 1 4823 - 577

ADRESA: Goljak 2, 10000 Zagreb

RAVNATELJSTVO: TAJNICA RAVNATELJA
Kristina Parać dipl.oec Tel: 01 4925 - 211
Fax: 01 4823 - 577
E - Mail: tajnica@sbgoljak.hr 
Radno vrijeme: 0800 do 1600 radnim danom.


SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Kristina Parać dipl.oec
Tel: 01 4925 - 211
Fax: 01 4823 - 577
E - Mail: tajnica@sbgoljak.hrPRAVNA SLUŽBA:
Sanja Tatić Pettö, dipl. iur.
Tel: 01 4925 - 213, E - Mail: pravnica@sbgoljak.hr  
Radno vrijeme: od 0800 do 1600 sati radnim danom

RAČUNOVODSTVO:
Arijana Kanjuh dipl. oec.
Tel: 01 4925 - 217, E - Mail: arijana.kanjuh@sbgoljak.hr 
Radno vrijeme: od 0800 do 1600 radnim danom.


OBRAČUN PLAĆE:
Ankica Kozarčanin    Tel 01 4925 - 214, E - Mail: obracun.place@sbgoljak.hr 
Radno vrijeme: od 0800 do 1600 radnim danom.

 

KADROVSKA SLUŽBA:
Sanja Kamberović  Tel: 01 4925 - 218, E - Mail: kadrovska@sbgoljak.hr 
Radno vrijeme od 0800 do 1600 radnim danom.