Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama

ADRESA: GOLJAK 2 10 000  ZAGREB
TELEFON: 385 1 4925 - 202
FAX: 385 1 4823 - 577

 

NARUČIVANJE PACIJENATA:

 1. PUTEM E - MAIL-a: prijam@sbgoljak.hr
   ( ZA SADA SAMO PRVI PREGLEDI ZA FIZIJATRA, NEUROPEDIJATRA )

 2. TELEFAKSOM NA BROJ: 01 3888 - 161

 3. DOLASKOM U PRIJAMNU AMBULANTU S UPUTNICOM ZA TRAŽENI PREGLED

 4. TELEFONSKI SE MOGU NARUČITI SAMO KONTROLNI PREGLEDI NA TELEFONE: 01 4824 - 155, 01 4925 - 202 ( KONTROLNI PREGLEDI SE NARUČUJU SAMO TELEFONOM NA GORE NAVEDENE BROJEVE )
  IZMJENE U NAČINU NARUČIVANJA ZA KONTROLNE PREGLEDE MOŽETE VIDJETI                        O V D J E
    

POSTUPAK NARUČIVANJA ZA PRVI PREGLED PUTEM            E - MAIL-a ILI TELEFAKSOM:

 • SKENIRANA UPUTNICA I ZDRAVSTVENA ISKAZNICA
 • BEZ SKENERA: IME I PREZIME PACIJENTA, DAN, MJESEC, GODINA ROĐENJA, MB OSIGURANIKA
 • ADRESA I MJESTO PREBIVALIŠTA, KONTAKT TELEFONI ( FIKSNI I MOBILNI )
 • PREGLED KOJI SE TRAŽI, FIZIJATAR, NEUROPEDIJATAR ILI OBADVA

 RADNO VRIJEME:

 • AMBULANTE RADNIM DANOM OD 0700 DO 2000 SATI
 • AMBULANTE SUBOTOM OD 0700 DO 1430 SATI
 • NARUDŽBE SE PRIMAJU RADNIM DANOM OD 0800 DO 1800 SATI

DEMANTI DJELATNIKA BOLNICE NA SVE " JAVNE APELE "