Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama

ADRESA: GOLJAK 2 10 000  ZAGREB
TELEFON: 385 1 4925 - 202
FAX: 385 1 4823 - 577

PROTOKOL O POSTUPANJU I PREPORUKE ZA ZAŠTITU OD VRUĆINE

TOPLINSKI VAL

 

NARUČIVANJE PACIJENATA 

Radno vrijeme bolničke jedinice za centralno naručivanje

Radnim danom  od 7 do 20 sati

Subotom od 7 do 15 sati
________________________________________________________________

POTREBNE  UPUTNICE

 A1     za prvi specijalistički pregled  fizijatra ili neuropedijatra

 A2     za kontrolni pregled fizijatra ili neuropedijatra

 A3     za prvi ili kontrolni pregled psihologa, logopeda ili edukacijskog  rehabilitatora

 A3     za dijagnostičke pretrage ( EEG, VEP, BERA, UZV glave)

 D1     za terapijske procedure ( fizikalna, radna, logopedska terapija, senzorička
            integracija i edukacijski rehabilitator); vrijedi za sve ordinirane terapijske
        
   procedure kroz godinu dana

      

POSTUPAK NARUČIVANJA PACIJENATA

Nevezano za to koja je vrsta naručivanja najprikladnija za Vas, molimo Vas da priložite:

Ø  važeću uputnicu (ili presliku)

Ø  povijest bolesti (zadnji nalaz ili otpusno pismo)

Ø  kontakt broj telefona ili mobitela na koji Vas možemo dobiti u slučaju potrebe

 

ZA PRVI ILI KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED LIJEČNIKA FIZIJATRA ILI NEUROPEDIJATRA

Moguće se naručiti na sljedeće načine:

1. OSOBNO  u bolničkoj jedinici za centralno naručivanje                                                 Radnim danom od 8  do 18 sati                                                                                                 Subotom od 8 do 14 sati

2. Elektronskom poštom  (e-mail)  prijam1@sbgoljak.hr

3.  Telefaksom na broj  01/4823 577 ili 01/3888 161

VAŽNO!

Ø  Telefonska narudžba nije moguća

Ø  Na prvi pregled obavezno ponesite uputnicu i preslike medicinske dokumentacije (trudničku knjižicu, otpusno pismo iz rodilišta i sl.)

Ø  Na kontrolni pregled ponesite zadnji nalaz liječnika specijaliste kod kojeg zakazujete kontrolu

Ø  Bolnica obavlja djelatnost na dvije odvojene lokacije pa molimo da provjerite gdje je zakazan pregled

Ø  Ukoliko su podaci poslani faxom ili e-mailom nepotpuni narudžbu nije moguće realizirati

Ø  Pregled bez važeće uputnice liječnika PZZ-e nije moguće obaviti

Ø  Ukoliko ne možete doći na zakazani termin pregleda molimo da ga pravovremeno otkažete

 

ZA PREGLED PSIHOLOGA ili LOGOPEDA

1.       OSOBNO  u bolničkoj jedinici za centralno naručivanje                                            Radnim danom od 8  do 18 sati                                                                                                Subotom od 8 do 14 sati 

2.       Elektronskom poštom  (e-mail)  prijam1@sbgoljak.hr 

3.       Telefaksom na broj  01/4823 577 ili 01/3888 161

ZA PREGLED EDUKACIJSKOG REHABILITATORA

Ø  Informacije na telefon: 01/4925 220 ponedjeljkom, srijedom i petkom od 13,30 do 14,30 sati (naručivanje telefonom nije moguće)

ZA SNIMANJE EVOCIRANIH POTENCIJALA (VEP, BERA)

Ø  Informacije na telefon  01/4925 232 ponedjeljkom, utorkom i petkom od 7,00 do 8,00 sati.

ZA CJELONOĆNO POLISOMNOGRAFSKO SNIMANJE

Ø  Informacije na telefon 01/4925 205 ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 12,30 do 13,30 (naručivanje telefonom nije moguće)