Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama

ADRESA: GOLJAK 2 10 000  ZAGREB
TELEFON: 385 1 4925 - 202
FAX: 385 1 4823 - 577

PROTOKOL O POSTUPANJU I PREPORUKE ZA ZAŠTITU OD VRUĆINE

 

NARUČIVANJE PACIJENATA:

 • BOLNIČKA JEDINICA ZA CENTRALNO NARUČIVANJE

   

  Radno vrijeme bolničke jedinice za centralno naručivanje

  Radnim danom  od 07 do 20 sati

  Subotom od 7 do 15 sati

  POTREBNE  UPUTNICE:

   A1    za prvi specijalistički pregled  fizijatra ili neuropedijatra

   A2     za kontrolni pregled pregled  fizijatra ili neuropedijatra

   A3     za prvi ili kontrolni pregled psihologa, logopeda ili defektologa

   A3      za dijagnostičke pretrage ( EEG, VEP; BERA, UZV glave)

   D1      za terapijske procedure ( fizikalna, radna, logopedska,defektološka terapija, senzorička integracija) vrijedi za sve ordinirane terapijske procedure kroz godinu dana

  POSTUPAK NARUČIVANJA PACIJENATA

  ZA PRVI SPECIJALISTIČKI PREGLED LIJEČNIKA FIZIJATRA   I/ILI   NEUROPEDIJATRA

  Moguće se naručiti na sljedeće načine

  1.       OSOBNO  u bolničkoj jedinici za centralno naručivanje

  Radnim danom od 8  do 18 sati

  Subotom od 8 do 14 sati

  Obavezno s uputnicom liječnika PZZ

  2.       Elektronskom poštom  (e-mail)  prijam1@sbgoljak.hr

  Potrebno je poslati sljedeće podatke:

  Ø  Skeniranu uputnicu liječnika PZZ

  Ø  Ime i prezime pacijenta

  Ø  Datum rođenja

  Ø  MBOO ( matični broj od 9 znamenaka sa zdravstvene knjižice)

  Ø  Mjesto i adresa prebivališta

  Ø  Broj telefona/mobitela za kontakt

   

  3.       Telefaksom na broj  01/3888 161

  Potrebno je poslati sljedeće podatke:

  Ø  Presliku uputnice liječnika PZZ

  Ø  Ime i prezime pacijenta

  Ø  Datum rođenja

  Ø  MBOO ( matični broj od 9 znamenaka sa zdravstvene knjižice)

  Ø  Mjesto i adresa prebivališta

  Ø  Broj telefona/mobitela za kontakt

  VAŽNO

  Ø  Nije moguća telefonska narudžba za prvi pregled

  Ø  Na pregled obavezno ponesite uputnicu,preslike medicinske dokumentacije (trudničku knjižicu, otpusno pismo iz rodilišta)

  Ø  Bolnica obavlja djelatnost na dvije odvojene lokacije pa molimo da provjerite gdje je zakazan pregled

  Ø  Ukoliko ne možete doći na zakazani termin pregleda molimo da ga pravovremeno otkažete

   

  ZA KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED LIJEČNIKA FIZIJATRA ILI NEUROPEDIJATRA

  Od 01.12.2015. na sljedeće načine

  1. OSOBNO  u bolničkoj jedinici za centralno naručivanje

  Radnim danom od 8  do 18 sati

  Subotom od 8 do 14 sati

  Obavezno uz zadnji nalaz liječnika specijaliste kod kojeg zakazujete kontrolu

     2.TELEFONSKI na brojeve : 01/ 4925 202,  01/ 4824 155

                                                                                                   Radnim danom ISKLJUČIVO od  13  do 15 sati, te od 18 do 19 sati

                                 Subotom od 10 do 12 sati

  3. Elektronskom poštom  (e-mail) prijam1@sbgoljak.hr

  Potrebno je poslati sljedeće podatke:

  Ø  Skeniran zadnji nalaz liječnika specijaliste kod kojeg zakazujete kontrolu

  Ø  Ime i prezime pacijenta

  Ø  Datum rođenja

  Ø  MBOO ( matični broj od 9 znamenaka sa zdravstvene knjižice)

  Ø  Mjesto i adresa prebivališta

  Ø  Broj telefona/mobitela za kontakt

   

  4.       Telefaksom na broj  01/3888 161

  Potrebno je poslati sljedeće podatke:

  Ø  Presliku zadnjeg nalaza liječnika kod kojeg zakazujete pregled

  Ø  Ime i prezime pacijenta

  Ø  Datum rođenja

  Ø  MBOO ( matični broj od 9 znamenaka sa zdravstvene knjižice)

  Ø  Mjesto i adresa prebivališta

  Ø  Broj telefona/mobitela za kontakt

  VAŽNO

  Ø  Ukoliko su podaci poslani faxom ili e-mailom nepotpuni narudžbu nije moguće realizirati

  Ø  Bolnica obavlja djelatnost na dvije odvojene lokacije pa molimo da provjerite gdje je zakazan pregled

  Ø  Na svaki pregled ponesite medicinsku dokumentaciju, svakako presliku traženih nalaza ili pretraga

  Ø  Ukoliko ne možete doći na zakazani termin pregleda molimo da ga pravovremeno otkažete i zakažete novi termin

  Ø  Pregled bez važeće uputnice liječnika PZZ-e nije moguće obaviti

  ZA PREGLED DEFEKTOLOGA, PSIHOLOGA, LOGOPEDA

  Ø  Naručivanja za prvi ili kontrolni pregled psihologa i logopeda na isti način kao i za kontrolne pregled.

  Ø  Narudžbe za pregled defektologa na telefon: 01/ 4925 220

  ZA SNIMANJE EVOCIRANIH POTENCIJALA (VEP, BERA)

  Ø  Narudžbe na telefon  01/ 4925 232 ponedjeljkom, utorkom i petkom od 07 do 08 sati

  ZA CIJELONOĆNO POLISOMNOGRAFSKO SNIMANJE

  Ø  Narudžbe na telefon 01/ 4925 205