Nezdravstvene službe

Rukovoditeljica odjela za financijsko – računovodstvene poslove

Arijana Kanjuh, dipl. oec.

tel: 01/ 4925 217

email: arijana.kanjuh@sbgoljak.hr

 

Rukovoditeljica odjela za pravne i kadrovske poslove

Nikolina Varda, mag. iur.

tel: 01/4925 234

e-mail: nikolina.varda@sbgoljak.hr

 

Viši stručni savjetnik za zaštitu na radu i protupožarne poslove

Ivan Matej, dipl. ing. prometa

tel: 01/4925 216

e-mail: ivan.matej@sbgoljak.hr

 

Glavna knjigovotkinja

Sandra Marković, bacc. oec. 

tel: 01/4925 247

e-mail: glavni.knjigovodja@sbgoljak.hr  

 

Kadrovska služba

Sanja Kamberović

tel: 01/4925 218

e-mail: kadrovska@sbgoljak.hr  

 

Obračun plaće

tel: 01/4925 214

e-mail: obracun.place@sbgoljak.hr