Javna nabava

Obavijest iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16 )

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16 dalje u tekstu: ZJN 2016) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi odnosno okvirne sporazume u smislu odredbi glave III., poglavlja 8. ZJN 2016.

Pravilnik o provedbi nabave robe, usluga i radova na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE