Odjel djece školske dobi

Odjel djece školskog uzrasta

Adresa: Zelengaj 37, Zagreb

Voditelj odjela

Antonio Vranjković, dr.med.

Spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Glavna sestra odjela

Nives Hrestak, bacc.med.techn.

Tel: 01/ 4925 226

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.