Naručivanje pacijenata

Osnovne informacije koje se odnose na naručivanje pacijenata

Uputa pacijentima - TRIJAŽA

Radno vrijeme bolničke jedinice za centralno naručivanje
Radnim danom od 7 do 20 sati
POTREBNE UPUTNICE
 • A1 za prvi specijalistički pregled fizijatra ili neuropedijatra
 • A2 za kontrolni pregled fizijatra ili neuropedijatra
 • A3 za prvi ili kontrolni pregled psihologa, logopeda ili edukacijskog rehabilitatora
 • A3 za dijagnostičke pretrage ( EEG, VEP, BERA, UZV glave)
 • D1 za terapijske procedure ( fizikalna, radna, logopedska terapija, senzorička integracija i edukacijski rehabilitator); vrijedi za sve ordinirane terapijske procedure kroz godinu dana
POSTUPAK NARUČIVANJA PACIJENATA

Nevezano za to koja je vrsta naručivanja najprikladnija za Vas, molimo Vas da priložite:

 • važeću uputnicu (ili presliku)
 • povijest bolesti (zadnji nalaz ili otpusno pismo)
 • kontakt broj telefona ili mobitela na koji Vas možemo dobiti u slučaju potrebe
ZA PRVI ILI KONTROLNI SPECIJALISTIČKI PREGLED LIJEČNIKA FIZIJATRA ILI NEUROPEDIJATRA

Moguće se naručiti na sljedeće načine:

 1. OSOBNO u bolničkoj jedinici za centralno naručivanje radnim danom od 8 do 18 sati
 2. Elektronskom poštom (e-mail) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 3. Telefaksom na broj 01/4823 577 ili 01/3888 161
VAŽNO!
 • Telefonska narudžba nije moguća
 • Na prvi pregled obavezno ponesite uputnicu i preslike medicinske dokumentacije (trudničku knjižicu, otpusno pismo iz rodilišta i sl.)
 • Na kontrolni pregled ponesite zadnji nalaz liječnika specijaliste kod kojeg zakazujete kontrolu
 • Bolnica obavlja djelatnost na dvije odvojene lokacije pa molimo da provjerite gdje je zakazan pregled
 • Ukoliko su podaci poslani faxom ili e-mailom nepotpuni narudžbu nije moguće realizirati
 • Pregled bez važeće uputnice liječnika PZZ-e nije moguće obaviti
 • Ukoliko ne možete doći na zakazani termin pregleda molimo da ga pravovremeno otkažete
ZA PREGLED PSIHOLOGA ili LOGOPEDA
 1. OSOBNO u bolničkoj jedinici za centralno naručivanje radnim danom od 8 do 18 sati
 2. Elektronskom poštom (e-mail) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 3. Telefaksom na broj 01/4823 577 ili 01/3888 161
ZA PREGLED EDUKACIJSKOG REHABILITATORA
 • Informacije na telefon: 01/4925 220 ponedjeljkom, srijedom i petkom od 13,30 do 14,30 sati (naručivanje telefonom nije moguće)
ZA SNIMANJE EVOCIRANIH POTENCIJALA (VEP, BERA)
 • Informacije na telefon 01/4925 232 ponedjeljkom, utorkom i petkom od 7,00 do 8,00 sati.
ZA CJELONOĆNO POLISOMNOGRAFSKO SNIMANJE
 • Informacije na telefon 01/4925 205 ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 12,30 do 13,30 (naručivanje telefonom nije moguće)

 

PRITUŽBE PACIJENATA

 

Upute za korištenje ZOOM aplikacije