Naručivanje pacijenata

Osnovne informacije koje se odnose na naručivanje pacijenata

BOLNIČKA JEDINICA ZA CENTRALNO NARUČIVANJE

(Prijemna ambulanta), Goljak 2

Radno vrijeme: radnim danom od 7.00 do 20.00 sati

Za naručivanje pacijenata zvati isključivo od 13.00 - 15.00 sati i od 18.00 - 19.00 sati

Telefon: 01/4925-202

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

POSTUPAK NARUČIVANJA PACIJENATA:

ZA PRVI SPECIJALISTIČKI PREGLED fizijatra ili neuropedijatra:

Osobno u bolničkoj jedinici za centralno naručivanje radnim danom od 8 do 18 sati

Elektronskom poštom (e-mail) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. :

 • Ime i prezime djeteta, datum rođenja, adresa stanovanja, vaš kontakt telefon
 • MBO djeteta  radi provjere uputnice  u sustavu Cezih.
 • Ako se naručujete za prvi  neuropedijatrijski pregled  i EEG snimanje napisati u koje vrijeme dijete spava.
 • Na prvi pregled obavezno ponesite medicinsku dokumentaciju (otpusno pismo iz rodilišta,nalaze UZV kukova, UZV glave ).
 • Telefonska narudžba za prve preglede nije moguća.
 • Ukoliko nisu navedeni traženi podaci narudžba ne može biti izvršena.

 

ZA KONTROLNI PREGLED fizijatra,neuropedijatra, psihologa, logopeda:

Osobno u bolničkoj jedinici za centralno naručivanje radnim danom od 7 do 19 sati

Telefonom 01/4925-202, od 13.00 - 15.00 sati  i od 18.00 - 19.00 sati

Elektronskom poštom (e-mail) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. :

 • Ako se naručujete za  neuropedijatrijski pregled  i EEG snimanje navesti u koje vrijeme dijete spava.
 • Ime i prezime djeteta, datum rođenja,kontakt telefon, zadnji nalaz traženog pregleda ili navesti koji pregled i kod koga trebate.
 • MBO djeteta  ako je uputnica u sustavu Ceziha, ako je D1 uputnica kod nas –do kada vrijedi.
 • Ukoliko nisu navedeni traženi podaci narudžba ne može biti izvršena

VAŽNO!

 • Bolnica obavlja djelatnost na dvije odvojene lokacije pa molimo da provjerite gdje je zakazan pregled (Goljak 2 ili Zelengaj 37)
 • Pregled bez važeće uputnice liječnika PZZ-e nije moguće obaviti
 • Ukoliko ne možete doći na zakazani termin pregleda molimo da ga pravovremeno otkažete

POTREBNE UPUTNICE

 • A1 za prvi specijalistički pregled fizijatra ili neuropedijatra
 • A2 za kontrolni pregled fizijatra ili neuropedijatra
 • A3 za prvi ili A6  kontrolni pregled psihologa, logopeda ili edukacijskog rehabilitatora
 • A3 za dijagnostičke pretrage ( EEG, VEP, BERA, UZV glave)
 • D1 za terapijske procedure i preglede ( fizikalna, radna, logopedska terapija, terapija senzoričke integracije i edukacijskog rehabilitatora); vrijedi za sve ordinirane terapijske procedure kroz godinu dana

 

ZA PREGLED EDUKACIJSKOG REHABILITATORA

 • Informacije na telefon: 01/4925-220 ponedjeljkom, srijedom i petkom od 13,30 do 14,30 sati ili osobno u ambulanti od 08.00- 18.00 sati

ZA SNIMANJE EVOCIRANIH POTENCIJALA (VEP, BERA)

 • Informacije na telefon 01/4925-232 ponedjeljkom, utorkom i petkom od 7,00 do 8,00 sati.

ZA CJELONOĆNO POLISOMNOGRAFSKO SNIMANJE

 • Informacije na telefon 01/4925-205 ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 12,30 do 13,30 sati.

PRITUŽBE PACIJENATA