Obavijest iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16 )

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16 dalje u tekstu: ZJN 2016) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi odnosno okvirne sporazume u smislu odredbi glave III., poglavlja 8. ZJN 2016.

Pravilnik o provedbi nabave robe, usluga i radova na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Nabava pomagala za čišćenje i pranje zdravstvenih i poslovnih prostora, toaletnih ručnika i papirne konfekcije JN 15/22

Poziv za dostavu ponude JN 15 – Nabava pomagala za čišćenje i pranje zdravstvenih i poslovnih prostora, toaletnih ručnika i papirne konfekcije

Ponudbeni list JN 15 – Pomagala za čišćenje i papirna konfekcija

Troškovnik JN 15 - Pomagala za čišćenje i papirna konfekcija

Ispravak JN 12

Ispravak Poziva JN 12

Javni poziv za dostavu ponuda, Montažni kontejneri za terapije, JN-12-22_v.2

Nacrti kontejnera

Nabava Montažnih kontejnera za terapije, JN-12/22

Javni poziv za dostavu ponuda, Montažni kontejneri za terapije, JN-12-22"

Troškovnik s Tehničkom specifikacijom, Montažni kontejneri za terapije, JN 12-22

Izmjena roka za dostavu ponude JN-11/22, UZV

Izmjena roka za dostavu ponude JN-11/22, UZV

Nabava ultrazvučnog uređaja - JN11

Poziv za dostavu ponude, ULTRAZVUČNI UREĐAJ za potrebe Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Evidencijski broj nabave: JN-11/22

Troškovnik, JN-11/22

Nabava stolnih računala s monitorom i stolnih računala "All in one" - JN 10

Poziv za dostavu ponude JN 10 – Stolna računala s monitorom i stolna računala "All in one"

Ponudbeni list JN 10 – Stolna računala s monitorom i stolna računala "All in one"

Troškovnik JN 10 - Stolna računala s monitorom i stolna računala "All in one"

Nabava zamjenske hrane za dojenčad – JN 7

Poziv za dostavu ponude JN 7 – Dječja hrana na bazi žitarica

Ponudbeni list JN 7 - Dječja hrana na bazi žitarica

Troškovnik JN 7 – Dječja hrana na bazi žitarica

Nabava zamjenske hrane za dojenčad – JN 6

Poziv za dostavu ponude JN 6 – Zamjenska hrana za dojenčad

Ponudbeni list JN 6 - Zamjenska hrana za dojenčad

Troškovnik JN 6 – Zamjenska hrana za dojenčad

Nabava prehrambenih proizvoda - JN 5

Poziv za dostavu ponude JN 5 – Prehrambeni proizvodi

Ponudbeni list JN 5 – Prehrambeni proizvodi

Grupa 1 - razni prehrambeni proizvodi

Podgrupa 1.2. - Šećer i sol

Podgrupa 1.3. - Ulje, margarin, majoneza i ocat

Podgrupa 1.4. - Riža

Podgrupa 1.5. - Ostali prehrambeni proizvodi

Grupa 2 - Mlijeko, proizvodi od mlijeka i sirevi

Grupa 3 - Meso i mesne prerađevine

Grupa 3.1. – Jaja

Grupa 4 - Svježe i sušeno povrće

Grupa 4.1. - Svježe i sušeno voće

Grupa 5 - Konzervirani prehrambeni proizvodi

Grupa 6 - Smrznuti program

Grupa 7 – Bezalkoholni napitci

Nabava kruha, brašna, pekarskih proizvoda i tjestenine, smrznutih slastica i ostalih smrznutih prehrambenih proizvoda – JN 4

Poziv za dostavu ponude JN 4 – Kruh, brašno, pekarski proizvodi i tjestenina, smrznute slastice i ostali smrznuti prehrambeni proizvodi

Ponudbeni list JN 4 - Kruh, brašno, pekarski proizvodi i tjestenina, smrznute slastice i ostali smrznuti prehrambeni proizvodi

Troškovnik JN 4 – Kruh, brašno, pekarski proizvodi i tjestenina, smrznute slastice i ostali smrznuti prehrambeni proizvodi

Nabava usluga osiguranja imovine, odgovornosti i nezgode - JN 3

Poziv za dostavu ponude JN 3 – Usluga osiguranja imovine, odgovornosti i nezgode

Ponudbeni list JN 3 – Usluga osiguranja imovine, odgovornosti i nezgode

Troškovnik JN 3 - Usluga osiguranja imovine, odgovornosti i nezgode

Tehničke specifikacije JN 3 – Usluga osiguranja imovine, odgovornosti i nezgode

Tablica invaliditeta JN 3 – Usluga osiguranja imovine, odgovornosti i nezgode

Ispravak poziva za dostavu ponude i troškovnika za JN 1

Ispravak Troškovnika za JN 1 – 1.1. Lijekovi 09.03.2022.

JN 1- Troškovnik nakon izmjene 09.03.2022.

Ispravak Troškovnika za JN 1 – 1.1. Lijekovi 04.03.2022.

JN 1- Troškovnik nakon izmjene 04.03.2022.

Ispravak poziva za dostavu ponude JN 1 – Lijekovi, antiseptici, potrošni medicinski materijal

JN 1 - Troškovnik nakon izmjene 25.02.2022.

Nabava lijekova, antiseptika, potrošnog medicinskog materijala – JN 1

Poziv za dostavu ponude JN 1 – Lijekovi, antiseptici, potrošni medicinski materijal

Ponudbeni list JN 1 - Lijekovi, antiseptici, potrošni medicinski materijal

Troškovnik JN 1 - Lijekovi, antiseptici, potrošni medicinski materijal

Nabava robotski asistiranog uređaja za kognitivni trening - JN 14

Poziv za dostavu ponude JN 14 – Robotski asistirani uređaj za kognitivni trening

Ponudbeni list JN 14 - Robotski asistirani uređaj za kognitivni trening

Tehnička specifikacija JN 14 – Robotski asistirani uređaj za kognitivni trening

Troškovnik JN 14 – Robotski asistirani uređaj za kognitivni trening

Nabava stolnih računala s monitorom i stolnih računala „All in one“ - JN 13

Poziv za dostavu ponude JN 13 – Stolna računala s monitorom i stolna računala „All in one“

Ponudbeni list JN 13 – Stolna računala s monitorom i stolna računala „All in one“

Troškovnik JN 13 - Stolna računala s monitorom i stolna računala „All in one“

Nabava sredstava i pomagala za čišćenje, pranje, održavanje higijene poslovnih prostora, sredstava za osobnu higijenu, toaletne ručnike i papirnu konfekciju – JN 12

Poziv za dostavu ponude JN 12 – Sredstva i pomagala za čišćenje, pranje, održavanje higijene poslovnih prostora, sredstava za osobnu higijenu, toaletne ručnike i papirnu konfekciju

Ponudbeni list JN 12 – Sredstva i pomagala za čišćenje, pranje, održavanje higijene poslovnih prostora, sredstava za osobnu higijenu, toaletne ručnike i papirnu konfekciju

Troškovnik JN 12 - Sredstava i pomagala za čišćenje, pranje, održavanje higijene poslovnih prostora, sredstava za osobnu higijenu, toaletne ručnike i papirnu konfekciju

Nabava Robotski asistiranog uređaja za ravnotežu – JN 11

Poziv za dostavu ponude JN 11 – Robotski asistirani uređaj za ravnotežu

Ponudbeni list JN 11 - Robotski asistirani uređaj za ravnotežu

Tehnička specifikacija JN 11 – Robotski asistirani uređaj ravnotežu

Troškovnik JN 11 – Robotski asistirani uređaj za ravnotežu

Nabava Robotski asistiranog uređaja za ručni zglob i lakat – JN 10

Poziv za dostavu ponude JN 10 – Robotski asistirani uređaj za ručni zglob i lakat

Ponudbeni list JN 10 - Robotski asistirani uređaj za ručni zglob i lakat

Tehnička specifikacija JN 10 – Robotski asistirani uređaj za ručni zglob i lakat

TTroškovnik JN 10 – Robotski asistirani uređaj za ručni zglob i lakat

Nabava robotski asistiranog uređaja za kognitivni trening - JN 6

Poziv za dostavu ponude JN 6 – Robotski asistirani uređaj za kognitivni trening

Ponudbeni list JN 6 - Robotski asistirani uređaj za kognitivni trening

Tehnička specifikacija JN 6 – Robotski asistirani uređaj za kognitivni trening

Troškovnik JN 6 – Robotski asistirani uređaj za kognitivni trening

Nabava EEG aparata – JN 5

Poziv za dostavu ponude JN 5 – EEG aparat

Ponudbeni list JN 5 - EEG aparata

Tehnička specifikacija JN 5 – EEG aparat

Troškovnik JN 5 – EEG aparat

Nabava prehrambenih proizvoda – JN 4

Poziv za dostavu ponude JN 4 – Prehrambeni proizvodi

Ponudbeni list JN 4 – Prehrambeni proizvodi

Grupa 1 - razni prehrambeni proizvodi

Podgrupa 1.2. - Keksi, čokolada i kakao

Podgrupa 1.3. - Šećer i sol

Podgrupa 1.4. - Ulje, margarin, majoneza i ocat

Podgrupa 1.5. - Riža

Podgrupa 1.6. - Ostali prehrambeni proizvodi

Grupa 2 - Mlijeko, proizvodi od mlijeka i sirevi

Grupa 3 - Meso i mesne prerađevine

Grupa 3.1. – Jaja

Grupa 4 - Svježe i sušeno povrće

Grupa 4.1. - Svježe i sušeno voće

Grupa 5 - Konzervirani prehrambeni proizvodi

Grupa 6 - Smrznuti program

Grupa 7 – Bezalkoholni napitci

Nabava kruha, brašna, pekarskih proizvoda i tjestenine, smrznutih slastica i ostalih smrznutih prehrambenih proizvoda – JN 3

Poziv za dostavu ponude JN 3 – Kruh, brašno, pekarski proizvodi i tjestenina, smrznute slastice i ostali smrznuti prehrambeni proizvodi

Ponudbeni list JN 3 - Kruh, brašno, pekarski proizvodi i tjestenina, smrznute slastice i ostali smrznuti prehrambeni proizvodi

Troškovnik JN 3 – Kruh, brašno, pekarski proizvodi i tjestenina, smrznute slastice i ostali smrznuti prehrambeni proizvodi

Nabava usluga osiguranja imovine i osoba - JN 2

Poziv za dostavu ponude JN 2 – Usluga osiguranja imovine i osoba

Ponudbeni list JN 2 – Usluga osiguranja imovine i osoba

Troškovnik JN 2 - Usluga osiguranja imovine i osoba

Tehničke specifikacije JN 2 – Usluga osiguranja imovine i osoba

Tablica invaliditeta JN 2 – Usluga osiguranja imovine i osoba

Izmjena troškovnika JN 1 – Troškovnik lijekovi 1.1, IZMJENA

Izmjena troškovnika JN 1 – Troškovnik lijekovi 1.1, IZMJENA

Nabava lijekova, antiseptika, potrošnog medicinskog materijala – JN 1

Poziv za dostavu ponude JN 1 – Lijekovi, antiseptici, potrošni medicinski materijal

Ponudbeni list JN 1 - Lijekovi, antiseptici, potrošni medicinski materijal

Troškovnik JN 1 - Lijekovi, antiseptici, potrošni medicinski materijal

Izmjena plana nabave za 2020. godinu

Izmjena plana nabave za 2020. godinu

Nabava sredstava i pomagala za čišćenje, pranje, održavanje higijene poslovnih prostora, sredstava za osobnu higijenu, toaletne ručnike i papirnu konfekciju – JN 8

Poziv za dostavu ponude JN 8 – Sredstva i pomagala za čišćenje, pranje, održavanje higijene poslovnih prostora, sredstava za osobnu higijenu, toaletne ručnike i papirnu konfekciju

Ponudbeni list JN 8 – Sredstva i pomagala za čišćenje, pranje, održavanje higijene poslovnih prostora, sredstava za osobnu higijenu, toaletne ručnike i papirnu konfekciju

Troškovnik JN 8 - Sredstava i pomagala za čišćenje, pranje, održavanje higijene poslovnih prostora, sredstava za osobnu higijenu, toaletne ručnike i papirnu konfekciju

Obavijest o poništenju JN5 - nabava zamjenske hrane za dojenčad i hrane na bazi žitarica

Obavijest o poništenju postupka nabave – JN 5 – Grupa I. Zamjenska hrana za dojenčad

Nabava zamjenske hrane za dojenčad i hrane na bazi žitarica

Poziv za dostavu ponude JN 5 – Dječja hrana

Ponudbeni list JN 5 – Dječja hrana

Grupa I. - Zamjenska hrana za dojenčad

Grupa II. - Dječja hrana na bazi žitarica

Nabava prehrambenih proizvoda – JN 3

Poziv za dostavu ponude JN 3 – Prehrambeni proizvodi

Ponudbeni list JN 3 – Prehrambeni proizvodi

Grupa 1 - razni prehrambeni proizvodi

Podgrupa 1.2. - Keksi, čokolada i kakao

Podgrupa 1.3. - Šećer i sol

Podgrupa 1.4. - Ulje, margarin, majoneza i ocat

Podgrupa 1.5. - Riža

Podgrupa 1.6. - Ostali prehrambeni proizvodi

Grupa 2 - Mlijeko, proizvodi od mlijeka i sirevi

Grupa 3 - Meso i mesne prerađevine

Grupa 3.1. – Jaja

Grupa 4 - Svježe i sušeno povrće

Grupa 4.1. - Svježe i sušeno voće

Grupa 5 - Konzervirani prehrambeni proizvodi

Grupa 6 - Smrznuti program

Grupa 7 – Bezalkoholni napitci

Nabava kruha, brašna, pekarskih proizvoda i tjestenine, smrznutih slastica i ostalih smrznutih prehrambenih proizvoda – JN 2

Poziv za dostavu ponude JN 2 – Kruh, brašno, pekarski proizvodi i tjestenina, smrznute slastice i ostali smrznuti prehrambeni proizvodi

Ponudbeni list JN 2 - Kruh, brašno, pekarski proizvodi i tjestenina, smrznute slastice i ostali smrznuti prehrambeni proizvodi

Troškovnik JN 2 – Kruh, brašno, pekarski proizvodi i tjestenina, smrznute slastice i ostali smrznuti prehrambeni proizvodi

Nabava usluga osiguranja imovine i osoba - JN 1

Poziv za dostavu ponude JN 1 – Usluga osiguranja imovine i osoba

Ponudbeni list JN 1 – Usluga osiguranja imovine i osoba

Troškovnik JN 1 - Usluga osiguranja imovine i osoba

Tehničke specifikacije JN 1 – Usluga osiguranja imovine i osoba

Izmjena troškovnika JN 21

Izmjena troškovnika JN 21 – Troškovnik lijekovi 1.1, IZMJENA _Troškovnik antiseptici 1.2, IZMJENA

Nabava lijekova, antiseptika, potrošnog medicinskog materijala – JN 21

Poziv za dostavu ponude JN 21 – Lijekovi, antiseptici, potrošni medicinski materijal

Ponudbeni list JN 21 - Lijekovi, antiseptici, potrošni medicinski materijal

Troškovnik JN 21 - Lijekovi, antiseptici, potrošni medicinski materijal

Nabava stolnih računala bez monitora i stolnih računala „All in one“ - JN 20 - PONOVLJENO

Poziv za dostavu ponude JN 20 – Stolna računala bez monitora i stolna računala „All in one“

Ponudbeni list JN 20 – Stolna računala bez monitora i stolna računala „All in one“

Troškovnik JN 20 - Stolna računala bez monitora i stolna računala „All in one“

Odluka o poništenju postupka nabave male vrijednosti za "Nabava stolnih računala bez monitora i stolnih računala All-in-one - JN 17"

Odluku o poništenju postupka nabave male vrijednosti za Nabava stolnih računala bez monitora i stolnih računala -All in one- - JN 17

Nabava stolnih računala bez monitora i stolnih računala „All in one“ - JN 17

Poziv za dostavu ponude JN 17 – Stolna računala bez monitora i stolna računala „All in one“

Ponudbeni list JN 17 – Stolna računala bez monitora i stolna računala „All in one“

Troškovnik JN 17 - Stolna računala bez monitora i stolna računala „All in one“

Nabava sredstava i pomagala za čišćenje, pranje, održavanje higijene poslovnih prostora, toaletne ručnike i papirnu konfekcije - JN13

Na zahtjev ponuditelja dopunjuje se u JN13, III. TOALETNI RUČNICI I PAPIRNA KONFEKCIJA, Ad 3: PAPIRNATI RUČNICI U LISTIĆIMA, kako slijedi:

3. PAPIRNATI RUČNICI U LISTIĆIMA, 24x21cm (cca.200 listića u klipu), celuloza, dvoslojna, bijela, pak. 15/1 (15 klipova u kutiji ) pakiranje   30        

Poziv za dostavu ponude JN 13 – Sredstva i pomagala za čišćenje, pranje, održavanje higijene poslovnih prostora, sredstava za osobnu higijenu, toaletne ručnike i papirnu konfekciju

Ponudbeni list JN 13 – Sredstva i pomagala za čišćenje, pranje, održavanje higijene poslovnih prostora, sredstava za osobnu higijenu, toaletne ručnike i papirnu konfekciju

Troškovnik JN 13 - Sredstava i pomagala za čišćenje, pranje, održavanje higijene poslovnih prostora, sredstava za osobnu higijenu, toaletne ručnike i papirnu konfekciju

Nabava plinskog trošila (toplovodnog atmosferskog kotla) na objektu Zelengaj 37/1 – JN 12

Poziv za dostavu ponude JN 12 – Nabava plinskog trošila (toplovodnog atmosferskog kotla) na objektu Zelengaj 37/1

Ponudbeni list JN 12 – Nabava plinskog trošila (toplovodnog atmosferskog kotla) na objektu Zelengaj 37/1

Troškovnik JN 12 – Nabava plinskog trošila (toplovodnog atmosferskog kotla) na objektu Zelengaj 37/1

Nabava radno-zaštitne odjeće i obuće

Ponudbeni list JN 10

Poziv za dostavu ponude JN 10 – Radno-zaštitna odjeća i obuća

Tender JN 10 – Zaštitna obuća

Troškovnik JN 10 – Radno-zaštitna odjeća

Nabava zamjenske hrane za dojenčad i hrane na bazi žitarica

Obavještavamo poštovane ponuditelje da se u dokumentaciji za nadmetanje „JN 9 Dječja hrana“ Urbroj: 2163/19., djelomično ispravlja Troškovnik I.: „Grupa I. Zamjenska hrana za dojenčad – 35.000,00 kn“ u svemu sukladno ispravljenoj tablici na donjem linku. Svi ostali podaci iz nadmetanja JN 9 ostaju nepromijenjeni.

Izmjena troškovnika Grupa I. – Zamjenska hrana za dojenčad

Poziv za dostavu ponude JN 9 – Dječja hrana

Ponudbeni list JN 9 – Dječja hrana

Grupa 1. - Zamjenska hrana za dojenčad

Grupa 2. - Dječja hrana na bazi žitarica

Nabava prehrambenih proizvoda - JN 8

Poziv za dostavu ponude JN 8 – Prehrambeni proizvodi

Ponudbeni list JN 8 – Prehrambeni proizvodi

Grupa 1 - razni prehrambeni proizvodi

Podgrupa 1.2. - Keksi, čokolada i kakao

Podgrupa 1.3. - Šećer i sol

Podgrupa 1.4. - Ulje, margarin, majoneza i ocat

Podgrupa 1.5. - Riža

Podgrupa 1.6. - Ostali prehrambeni proizvodi

Grupa 2 - Mlijeko, proizvodi od mlijeka i sirevi

Grupa 3 - Meso i mesne prerađevine

Grupa 3.1. – Jaja

Grupa 4 - Svježe i sušeno povrće

Grupa 4.1. - Svježe i sušeno voće

Grupa 5 - Konzervirani prehrambeni proizvodi

Grupa 6 - Smrznuti program

Grupa 7 – Bezalkoholni napitci

Nabava kruha, brašna, pekarskih proizvoda i tjestenine, smrznutih slastica i ostalih smrznutih prehrambenih proizvoda – JN 6

Poziv za dostavu ponude JN 6 – Kruh, brašno, pekarski proizvodi i tjestenina, smrznute slastice i ostali smrznuti prehrambeni proizvodi

Ponudbeni list JN 6 - Kruh, brašno, pekarski proizvodi i tjestenina, smrznute slastice i ostali smrznuti prehrambeni proizvodi

Troškovnik JN 6 – Kruh, brašno, pekarski proizvodi i tjestenina, smrznute slastice i ostali smrznuti prehrambeni proizvodi

Nabava soboslikarskih i ličilačkih radova u bolničkim prostorima na Zelengaju 37 - JN 4 – JN 11

Poziv za dostavu ponude JN 4 – Soboslikarski i ličilački radovi u bolničkim prostorima na Zelengaju 37

Ponudbeni list JN 4 - Soboslikarski i ličilački radovi u bolničkim prostorima na Zelengaju 37

Troškovnik JN 4 - Soboslikarski i ličilački radovi u bolničkim prostorima na Zelengaju 37

Nabava lijekova, antiseptika, potrošnog medicinskog materijala i magistralnih pripravaka – JN 11

Poziv za dostavu ponude JN 11 – Lijekovi, antiseptici, potrošni medicinski materijal i magistralni pripravci

Ponudbeni list JN 11 - Lijekovi, antiseptici, potrošni medicinski materijal i magistralni pripravci

Troškovnik JN 11 - Lijekovi, antiseptici, potrošni medicinski materijal i magistralni pripravci

Nabava kruha, brašna, pekarskih proizvoda i tjestenine, smrznutih slastica i ostalih smrznutih prehrambenih proizvoda – JN 1

Poziv za dostavu ponude JN 1 – Kruh, brašno, pekarski proizvodi i tjestenina, smrznute slastice i ostali smrznuti prehrambeni proizvodi

Ponudbeni list JN 1 - Kruh, brašno, pekarski proizvodi i tjestenina, smrznute slastice i ostali smrznuti prehrambeni proizvodi

Troškovnik JN 1 – Kruh, brašno, pekarski proizvodi i tjestenina, smrznute slastice i ostali smrznuti prehrambeni proizvodi

Nabava prehrambenih proizvoda – JN 2

Poziv za dostavu ponude JN 2 – Prehrambeni proizvodi

Ponudbeni list JN 2 – Prehrambeni proizvodi

Grupa 1 - razni prehrambeni proizvodi

Podgrupa 1.2. - Keksi, čokolada i kakao

Podgrupa 1.3. - Šećer i sol

Podgrupa 1.4. - Ulje, margarin, majoneza i ocat

Podgrupa 1.5. - Riža

Podgrupa 1.6. - Ostali prehrambeni proizvodi

Grupa 2 - Mlijeko, proizvodi od mlijeka i sirevi

Grupa 3 - Meso i mesne prerađevine

Grupa 3.1. – Jaja

Grupa 4 - Svježe i sušeno povrće

Grupa 4.1. - Svježe i sušeno voće

Grupa 5 - Konzervirani prehrambeni proizvodi

Grupa 6 - Smrznuti program

Grupa 7 – Bezalkoholni napitci

Nabava dječje hrane – JN 4

Poziv za dostavu ponude JN 4 – Dječja hrana

Ponudbeni list JN 4 – Dječja hrana

Grupa I. – Zamjenska hrana za dojenčad – JN 4

Grupa II. – Dječja hrana na bazi žitarica – JN 4

Nabava sredstava i pomagala za čišćenje, pranje, održavanje higijene poslovnih prostora, sredstava za osobnu higijenu, toaletne ručnike i papirnatu konfekciju – JN 6

Poziv za dostavu ponude JN 6 – Sredstva i pomagala za čišćenje, pranje, održavanje higijene poslovnih prostora, sredstava za osobnu higijenu, toaletne ručnike i papirnatu konfekciju

Ponudbeni list JN 6 – Sredstva i pomagala za čišćenje, pranje, održavanje higijene poslovnih prostora, sredstava za osobnu higijenu, toaletne ručnike i papirnatu konfekciju

Troškovnik JN 6 - Sredstava i pomagala za čišćenje, pranje, održavanje higijene poslovnih prostora, sredstava za osobnu higijenu, toaletne ručnike i papirnu konfekciju

Nabava radno - zaštitne odjeće - 1. NMV
Nabava kruha, brašna, pekarskih proizvoda i tjestenine, smrznutih slastica i ostalih smrznutih prehrambenih proizvoda – 3 NMV

Obavještavamo poštovane ponuditelje da se prilikom izrade tablice (troškovnika) potkrala greška u iskazanoj količini u podgrupi 1.2. – Smrznute slastice i ostalo, stavka 8. i 9. “okruglice (knedli) sa nadjevom od šljiva i okruglice (knedli) sa nadjevom od marelica“, pa umjesto količine “150 kg” koja je navedena u prijašnjoj tablici, treba stajati ”50 kg”.

Ispravljena tablica (troškovnik) za podgrupu 1.2. nalazi se na donjem linku. Svi ostali elementi predmetne nabave ostaju nepromijenjeni.

Nabava pelena za djecu predškolske i školske dobi – 4 NMV
Nabava prehrambenih proizvoda – 5 NMV

U OBJAVLJENOM POSTUPKU NABAVE “PREHRAMBENIH PROIZVODA” 5NMV, objavljene su krive tablice proizvoda i količina /Grupa – podgrupa sa nadnevkom svibanj 2016.).

OBJAVLJUJEMO ISPRAVAK NA NAČIN DA SE TABLICE OBJAVLJENE 30.05.2017. ZAMJENJUJU TABLICAMA OBJAVLJENIM DANAS (31.05.2017)

Grupa 1 - razni prehrambeni proizvodi
Nabava prehrambenih proizvoda – 7 NMV - PONOVLJENO!
Grupe 1 do 7 Prehrambeni proizvodi
Nabava dječje hrane - JN 9
NABAVA SREDSTVA I POMAGALA ZA ČIŠĆENJE, PRANJE, ODRŽAVANJE HIGIJENE POSLOVNIH PROSTORA, SREDSTVA ZA OSOBNU HIGIJENU, TOALETNE RUČNIKE I PAPIRNATU KONFEKCIJU - JN 10
Nabava lijekova, antiseptika, potrošnog medicinskog materijala i magistralnih pripravaka – JN 12
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Dogradnja i nadogradnja postojećeg objekta, rekonstrukcija krovišta i potkrovlja na objektu Bolnice, Zelengaj 37
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Plan javne nabave