Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama

ADRESA: GOLJAK 2 10 000  ZAGREB
TELEFON: 385 1 4925 - 202
FAX: 385 1 4823 - 577

PROTOKOL O POSTUPANJU I PREPORUKE ZA ZAŠTITU OD VRUĆINE

PRISTUP INFORMACIJAMA

SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE KONTAKTIRAJTE
O V D J E

PRITUŽBE NA LISTE ČEKANJA ZA PRVI PREGLED FIZIJATRA I NEUROPEDIJATRA:Tel:01 4925-209, radnim danom od 13:00 do 15:00 sati;e-mail: liste.cekanja@sbgoljak.hr