Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama

ADRESA: GOLJAK 2 10 000  ZAGREB
TELEFON: 385 1 4925 - 202
FAX: 385 1 4823 - 577

Obavijest iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16 )

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16 dalje u tekstu: ZJN 2016) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi odnosno okvirne sporazume u smislu odredbi glave III., poglavlja 8. ZJN 2016.

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE