Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama

ADRESA: GOLJAK 2 10 000  ZAGREB
TELEFON: 385 1 4925 - 202
FAX: 385 1 4823 - 577

PROTOKOL O POSTUPANJU I PREPORUKE ZA ZAŠTITU OD VRUĆINE

ZA 2017 GODINU

Nabava radno – zaštitne odjeće – 1 NMV

Poziv za dostavu ponude 1 NMV – Radno - zaštitna odjeća
Ponudbeni list  1 NMV Radno - zaštitna odjeća
Troškovnik 1 NMV Radno - zaštitna odjeća

Nabava kruha, brašna, pekarskih proizvoda i tjestenine, smrznutih slastica i ostalih smrznutih prehrambenih proizvoda  3 NMV

Poziv za dostavu ponude 3 NMV – Kruh, brašno, pekarski proizvodi i tjestenina, smrznute slastice i ostali smrznuti prehrambeni proizvodi

Ponudbeni list  3 NMV -  Kruh, brašno, pekarski proizvodi i tjestenina, smrznute slastice i ostali smrznuti prehrambeni proizvodi

Troškovnik 3 NMV – Kruh, brašno, pekarski proizvodi i tjestenina, smrznute slastice i ostali smrznuti prehrambeni proizvodi

Obavještavamo poštovane ponuditelje da se prilikom izrade tablice (troškovnika) potkrala greška u iskazanoj količini u podgrupi 1.2. – Smrznute slastice i ostalo, stavka 8. i 9.  “okruglice (knedli) sa nadjevom od šljiva i okruglice (knedli) sa nadjevom od marelica“, pa umjesto količine “150 kg” koja je navedena u prijašnjoj tablici, treba stajati ”50 kg”.

Ispravljena tablica (troškovnik) za podgrupu 1.2. nalazi se na donjem linku. Svi ostali elementi predmetne nabave ostaju nepromijenjeni.

Izmjena troškovnika – Podgrupa 1.2. – Smrznute slastice i ostalo

Nabava pelena za djecu predškolske i školske dobi – 4 NMV

Poziv za dostavu ponude 4 NMV – Pelene za djecu predškolske i školske dobi
Ponudbeni list 4 NMV - Pelene za djecu predškolske i školske dobi
Troškovnik 4 NMV – Pelene za djecu predškolske i školske dobi

Nabava prehrambenih proizvoda – 5 NMV

Obavijest o poništenju 5 NMV

U OBJAVLJENOM POSTUPKU NABAVE “PREHRAMBENIH PROIZVODA” 5NMV, objavljene su krive tablice proizvoda i količina /Grupa – podgrupa sa nadnevkom svibanj 2016.). 

OBJAVLJUJEMO ISPRAVAK NA NAČIN DA SE TABLICE OBJAVLJENE 30.05.2017. ZAMJENJUJU TABLICAMA OBJAVLJENIM DANAS (31.05.2017)

Poziv za dostavu ponude 5 NMV – Prehrambeni proizvodi
Ponudbeni list 5 NMV – Prehrambeni proizvodi

Grupa 1 - razni prehrambeni proizvodi

Podgrupa 1.2. - Keksi, čokolada i kakao
Podgrupa 1.3. - Šećer i sol
Podgrupa 1.4. - Ulje, margarin, majoneza i ocat
Podgrupa 1.5. - Riža
Podgrupa 1.6. - Ostali prehrambeni proizvodi
Grupa 2 - Mlijeko, proizvodi od mlijeka i sirevi
Grupa 3 - Meso i mesne prerađevine
Grupa 3.1. – Jaja
Grupa 4 - Svježe i sušeno povrće
Grupa 4.1. - Svježe i sušeno voće
Grupa 5 - Konzervirani prehrambeni proizvodi
Grupa 6 - Smrznuti program
Grupa 7 – Bezalkoholni napitci

Nabava prehrambenih proizvoda – 7 NMV - PONOVLJENO!

Poziv za dostavu ponude 7 NMV – Prehrambeni proizvodi
Ponudbeni list 7 NMV – Prehrambeni proizvodi

Grupe 1 do 7 Prehrambeni proizvodi

Podgrupa 1.2. - Keksi, čokolada i kakao
Podgrupa 1.3. - Šećer i sol
Podgrupa 1.4. - Ulje, margarin, majoneza i ocat
Podgrupa 1.5. - Riža
Podgrupa 1.6. - Ostali prehrambeni proizvodi
Grupa 2 - Mlijeko, proizvodi od mlijeka i sirevi
Grupa 3 - Meso i mesne prerađevine
Grupa 3.1. – Jaja
Grupa 4 - Svježe i sušeno povrće
Grupa 4.1. - Svježe i sušeno voće
Grupa 5 - Konzervirani prehrambeni proizvodi
Grupa 6 - Smrznuti program
Grupa 7 – Bezalkoholni napitci

Nabava dječje hrane - JN 9

NABAVA SREDSTVA I POMAGALA ZA ČIŠĆENJE, PRANJE, ODRŽAVANJE HIGIJENE POSLOVNIH PROSTORA, SREDSTVA ZA OSOBNU HIGIJENU, TOALETNE RUČNIKE I PAPIRNATU KONFEKCIJU - JN 10


Poziv za dostavu ponude JN 10 - Sredstava i pomagala za čišćenje, pranje, održavanje higijene poslovnih prostora, sredstava za osobnu higijenu, toaletne ručnike i papirnu konfekciju

Ponudbeni list JN 10 - Sredstava i pomagala za čišćenje, pranje, održavanje higijene poslovnih prostora, sredstava za osobnu higijenu, toaletne ručnike i papirnu konfekciju

Troškovnik JN 10 - Sredstava i pomagala za čišćenje, pranje, održavanje higijene poslovnih prostora, sredstava za osobnu higijenu, toaletne ručnike i papirnu konfekciju

Nabava lijekova, antiseptika, potrošnog medicinskog materijala i magistralnih pripravaka – JN 12

Poziv za dostavu ponude JN 12 Lijekovi, antiseptici, potrošni medicinski materijal i magistralni

Ponudbeni list JN 12 - Lijekovi, antiseptici, potrošni medicinski materijal i magistralni pripravci

Troškovnik JN 12 - Lijekovi, antiseptici, potrošni medicinski materijal i magistralni pripravci

Izmjene troškovnika za nabavu lijekova 1.1. - JN 12

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Dogradnja i nadogradnja postojećeg objekta, rekonstrukcija krovišta i potkrovlja na objektu Bolnice, Zelengaj 37

Tekst natječaja
Dopis - prethodno savjetovanje
Projektna dokumentacija
Troškovnici

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju